Hannover Re söker Financial Accountant


Hannover Re är världens tredje största återförsäkringsbolag. Hannover Re gruppen har en premievolym på ca 16 miljarder Euro och ca 2 900 anställda världen. På kontoret i Stockholm är vi 95 anställda. Vi är verksamma inom såväl direktförsäkring såsom återförsäkring och bedriver försäkringsverksamhet inom Marin, Flyg, Egendom, Ansvar och Liv.


Arbetsuppgifter

Som Financial Accountant ingår du i Ekonomifunktionen tillsammans med fyra andra medarbetare. Funktionen leds av Ekonomichef.

Du arbetar i de båda branscher som Hannover Re är verksamma i, direkt- och återförsäkring.

Tjänsten innebär att du har ansvar för redovisningsuppgifter och arbetar med kvartalsbokslut, utredningar, balans- och resultatorienterade avstämningar och sammanställningar.

Du har ett nära samarbete med Ekonomichefen och bidrar aktivt till att etablera nya rapporteringskrav liksom med den finansiella rapporteringen lokalt och till moderbolagen i Hannover.

En viktig uppgift är att utgöra stöd till gruppens Redovisningsassistenter och Controllers i frågeställningar som rör bokföring och redovisningsteknik. Utöver detta driver du arbete för att rationalisera gruppens arbete.

Du arbetar främst i Hannover Res försäkringssystem men också i huvudböcker och i uppföljnings- och rapporteringsverktygen som rör den finansiella redovisningen och koncernrapporteringen.

Rapportering sker enligt IFRS och tillsynsmyndigheten är tyska BaFin.


Utbildning/bakgrund

Du har en relevant akademisk examen.

Du har arbetat med redovisning i minst fem år, gärna inom försäkring och åtminstone i den finansiella sektorn.

Det är viktigt att du har erfarenhet av bokslutsarbete och har djup kunskap inom redovisningsområdet.

Eftersom du i tjänsten kommer att analysera nyckeltal och presentera slutsatser ser vi gärna att du har erfarenhet av sådant arbete.

En förutsättning är att du har goda kunskaper i Excel/Pivot och meriterande är kunskaper i SAP och Business Intelligens.

Eftersom arbetet har en internationell inriktning är det viktigt att du har goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift.


Personliga egenskaper

Vi söker dig som är målfokuserad och mån om att alltid leverera med hög kvalitet.

Du har god analytisk förmåga och analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du är handlingskraftig, beslutsför och initiativrik.

Du anpassar dig lätt till olika förutsättningar och olika situationer.

Du ger inte upp utan arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press. Förblir lugn och stabil, behärskar situationen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.


Sök aktuell tjänst