Produktaktuarie


Vi är tillräckligt små för att du kan göra skillnad men tillräckligt stora för att du kan växa.

Hos oss är engagemang, ansvarstagande och en vilja att utvecklas några av de egenskaper vi värderar högst. Vi tror att samarbete tar oss längre än vad någon enskild person kan göra. Och vi tror på en organisation där mångfald och jämställdhet är lika självklart som att vi sätter våra kunder först.

Vi säljer inte produkter, vi skapar trygghet genom långsiktighet. Med 2 200 anställda är vi inte störst i branschen men med ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder gör våra medarbetare skillnad för våra kunder varje dag.

Vi sitter inte inne med alla svaren, det är därför vi behöver din hjälp att lösa morgondagens utmaningar. Ditt bidrag kommer att märkas!


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i Sparprodukter Liv som ingår i enheten Produkt inom affärsområde Försäkring.

Avdelningen Sparprodukter Liv består av femton medarbetare och leds av chef Liselotte Apelqvist. Medarbetarna har olika roller som till exempel produktägare och produktaktuarier.

Avdelningen har ansvar för förvaltning och utveckling av sparprodukter med traditionell förvaltning och kandidaten arbetar till exempel med projekt som syftar till modernisering, effektivisering, avveckling, utveckling och förenkling av produkter.

En av dina viktiga uppgifter är att förse organisationen med försäkringsteknisk och aktuariell kompetens inom utveckling och förvaltning av sparförsäkringsprodukter.

Exempel på uppgifter är:
- att se till att försäkringsprodukterna uppfyller interna och externa krav och regler på utformning, lönsamhet och kvalitet och information
- att ha ansvar för det försäkringstekniska innehållet i produkterna
- att ha ansvar för att försäkringstekniska beräkningar är korrekta, kompletta och uppdaterade
- att informera och utbilda i försäkringstekniska frågor
- att ha ansvar för att de aktuariella delarna i kundhandlingar är korrekta


Utbildning/bakgrund

Relevant akademisk examen samt aktuarieutbildning

Vi söker dig med djup kunskap om och gedigen erfarenhet av arbete med traditionellt förvaltade sparprodukter.

Det är viktigt att du har arbetat med prissättning, beståndsvård, dödlighetsantaganden och gärna har så bred erfarenhet av aktuariellt arbete som möjligt.

En bra bakgrund är arbete inom pensionskassa eller livförsäkringsverksamhet. En förutsättning är att du har djup kunskap om Traditionell Livförsäkring och sparprodukter inom det.

Du har breda kontaktytor och ett nära samarbete med Chefaktuarie, Aktuariefunktionen och produktägare.

Vi ser det som en fördel om du har arbetat med uppgifter som beräkningar, granskning av kundhandlingar utifrån ett aktuariellt perspektiv, deltagit som specialist i uppdrag och projekt och är van vid utredningsarbete kring aktuariella frågeställningar och till exempel produkt- och erbjudandepaketering.


Personliga egenskaper

Du är lyhörd och visar intresse och förståelse för andra. Du trivs i samarbete och och skapar laganda. Du stödjer, bryr dig om och visar respekt för andra.

Du är bra på att skriva tydligt och korrekt och är både övertygande och engagerande i ditt uttryckssätt.

Tillämpar specialiserad och detaljerad teknisk expertkunskap. Delar med dig av expertis och sakkunskap till andra. Använder teknologi för att uppnå arbetsmål.

Du är målfokuserad och tar egna initiativ. Utnyttjar tiden effektivt.

Du håller dig till struktur, ramar och policys liksom till tidsplaner. Visar engagemang för organisationen.

Du är en kämpe som arbetar hårt när det behövs. Hanterar pressade situationer på ett balanserat sätt och upprätthåller en positiv attityd till arbetet. Accepterar och lär dig av kritik.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766


Sök aktuell tjänst