Claims Controller till International Aviation


Flygavdelningen i Stockholm, som ingår i HDI Global Specialty SE, har en ledande ställning och tecknar försäkringar över hela världen för flygbolag, flygplan- och flygmotortillverkare, flygplatser och andra aktörer inom flygbranschen.
HDI Global Specialty SE, med en premievolym på över 1 miljard Euro, tecknar försäkring inom ett stort antal specialbranscher i hela världen. Vi är ett självständigt dotterbolag inom Talanx Group, som med drygt 33 miljarder Euro i premier och med verksamhet i mer än 150 länder, är en av världens största försäkringskoncerner. På kontoret i Stockholm är vi ca 50 anställda. Härifrån bedriver vi försäkringsverksamhet på nordisk och internationell basis inom bl.a. flyg, marin, politiska risker, egendom, motor och ansvar.


Om tjänsten

Gillar du flyg och vill du kunna kombinera skadeadministration och försäkringsjuridik i en internationell miljö?

Som Claims Controller ansvarar du för skadeadministrationen inom International Airlines och Aerospace. Du tar emot och registrerar skadeaviseringar, bedömer hur de täcks av försäkringen och bevakar reserver.

I arbetet ingår löpande rapportering till ekonomiavdelningen i Stockholm och huvudkontoret i Hannover samt återkoppling till underwriters. Du deltar även i marknadens skademöten, oftast i telefonkonferenser, men du deltar även på plats i t.ex. London. Under mötena har du möjlighet att ställa frågor samt att diskutera med kollegor i branschen. Du framför även vår syn på hur skadan ska bedömas.

En viktig del i rollen är att vara á-jour med den legala utvecklingen och ge underwriters råd om hur nya och ändrade lagregler, nya klausuler, försäkringsmoment och ersättningsbelopp påverkar vår riskaptit. Du fungerar även som en naturlig spindel i nätet på Flygavdelningen när det gäller hanteringen av licenser, sanktioner och annan regelefterlevnad. Du har nära kontakt med legala enheter i bolaget, såväl i Stockholm, som på huvudkontoret i Hannover.


Vi söker dig

Du har gedigen erfarenhet av försäkringsbranschen, gärna inom ansvarsförsäkring. För att uppskatta rollen behöver du ha ett intresse för flygbranschen och trivas i en internationell miljö. Du måste ha kunskap i och intresse för försäkringsjuridik, antingen genom en akademisk examen eller förvärvade kunskaper på annat sätt.

Du har mycket goda kunskaper inom svenska och engelska och kan uttrycka dig klart och tydligt på båda språken.


Personliga egenskaper

Du är strukturerad, noggrann med siffror och mån om att alltid leverera kvalitet. Du kan läsa och förstå dokument både på svenska och engelska och är bra på att ta fram det väsentliga ur skaderapporter. Genom erfarenhet och ett gott omdöme och kan du göra bra avvägningar och prioriteringar även i komplexa situationer. Du har en en hög grad av personlig mognad och självständighet och kan stå upp för dina åsikter. Du är samtidigt också kommunikativ och lyhörd i möten med kollegor och utomstående. Du tycker om att ge service och att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper och insikter.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11. Fackliga ombud FTF: Lotta Sluug, kontaktas via växeln:08-617 5400 SACO: Åse Lindberg, kontaktas via växeln:08-617 5400