Folksam söker Systemaktuarie


Vi är cirka 3 900 medarbetare inom Folksamgruppen som erbjuder försäkringar och pensionssparande som skapar trygghet i livets alla skeden. Nära varannan svensk är försäkrad hos oss och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vi engagerar oss i det våra kunder bryr sig om och vår vision är att de ska känna sig trygga i en hållbar värld. Därför är vi måna om att våra kunder är rätt försäkrade och arbetar långsiktigt med bland annat trafiksäkerhet, miljöarbete och ansvarsfulla investeringar.


Arbetsuppgifter

Aktuarie Liv är en avdelning inom Produkt som har särskilt ansvar för extern och intern rapportering, samt affärsnära stöd och support. Avdelningen har fyra grupper med totalt cirka 45 anställda och befinner sig i ett intensivt och spännande skede med mycket utveckling och förändring. Kandidaten kommer att ingå i gruppen Kollektivavtalad affär.

Som systemaktuarie ansvarar kandidaten för att utveckla och upprätthålla god kvalitet och effektivitet i aktuariell beräkning och datahantering. Tjänsten kan komma att utvecklas utifrån verksamhetens behov och kandidatens drivkrafter.

I tjänsten har kandidaten ett nära samarbete med framför allt IT, men även med till exempel produktutvecklare.

Kandidaten fattar självständiga beslut som påverkar verksamheten, under förutsättning att beslutet följer Folksams vision, policyer, mål och regelsystem.

Huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
• Ta fram underlag till försäkringstekniska och statistiska analyser och utredningar
• Säkerställa leverans av anpassad data till modeller och rapportering (t.ex. bokslut och prognoser)
• Utveckla den aktuariella datahanteringen för att nå ökad
− Effektivitet och automatisering
− Spårbarhet (t.ex. dokumentation av datahantering inklusive datakontroller)
− Datakvalitet
• Förvalta och kravställa gentemot IT
• Utbilda och informera om datahanteringen


Utbildning/bakgrund

Du har akademisk examen med inriktning mot systemutveckling och/eller matematik, eller motsvarande kompetens.

Du har arbetat som systemaktuarie eller med motsvarande uppgifter inom IT i livförsäkringsverksamhet i minst några år. Det är meriterande med längre erfarenhet av aktuariellt arbete.

Du är van vid att arbeta med stordatormiljö och dess utvecklingsverktyg samt har god förmåga att använda verktyg för datahantering.

Kunskap i SAS, SQL och VBA och MoSes är meriterande och ett krav är att du arbetar obehindrat i Excel och andra Officeprogram


Personliga egenskaper

Du är en god lagspelare. Uppmärksammar och belönar andras bidrag. Lyssnar in, respekterar och bryr dig om andra människor.

Tillämpar specialiserad och detaljerad teknisk expertkunskap. Utvecklar arbetskunskap och sakkunskap genom kontinuerlig utveckling i professionen. Du delar med dig av kunskaper och erfarenheter till andra.

Du är målfokuserad anstränger dig för att nå uppsatta mål.

Du är noggrann, strukturerad och följer instruktioner. Följer procedurer och policy. Håller dig till tidsplaner och är engagerad och punktlig.

Du har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar och till olika människor. Accepterar nya idéer och initiativ till förändringar. Du är flexibel och öppen som person.

Du hanterar stress och press på ett balanserat sätt och har god balans i ditt arbets- och privatliv. Upprätthåller en positiv attityd till arbetet.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.


Sök aktuell tjänst