Tjänsten är tillsatt

Verksamhetsorienterad Systemutvecklare / Applikationssupport till FörsäkringsbolagModerna Försäkringar är en dynamisk försäkringskoncern som kombinerar erfarenhet och nytänkande för att erbjuda de bästa försäkringslösningarna inom utvalda marknadssegment. Med professionalism och engagemang utmanar Moderna Försäkringar branschen och leder utvecklingen framåt. I koncernen ingår Moderna Försäkringar, Atlantica, netviq samt Bilsport & MC. Moderna Försäkringar ägs av Invik & Co och ingår i Stenbeckssfären. För mer information se www.modernaforsakringar.se

Moderna Försäkringar har en decentraliserad IT-organisation där varje affärsområde ansvarar för den egna utvecklingen och förvaltningen. Fyra affärsområden har valt att dela på ett system för att uppnå synergieffekter.
Plattformen är försäkringssystemet Winsure - utvecklat i Progress Open Edge.


Arbetsuppgifter

Som applikationssupport kommer du att bli ditt affärsområdes spindel i nätet vad gäller systemfrågor. Tjänsten är delad mellan affärsområde Båt under varumärket Atlantica och affärsområde Bilsport och MC. Atlantica är marknadsledande på båtförsäkring i Sverige och Bilsport är dito inom MC-försäkring.
Tjänsten innebär att du tar ett helhetsansvar för systemet utifrån affärsområdenas behov. Du jobbar mycket nära systemets övriga utvecklare och användare på de egna affärsområdena.
Arbetsuppgifterna har ett tydligt inslag av verksamhetskaraktär och för att göra ett bra jobb är det viktigt att snabbt bli en del av den affär man bistår. Arbetsuppgifterna innehåller ett stort inslag av support mot verksamheten, såväl interna användare som externa parter och ombud. Du ansvarar för affärsområdets förvaltning och utveckling, alternativt samordnar om större utvecklingsinsatser behövs.

Utbildning och bakgrund

Det är positivt om du har examen från systemutvecklingslinjen eller motsvarande.

Då tjänsten är bred till sin karaktär är det viktigt med en bred bakgrund alternativt en vilja att lära sig flera olika områden snarare än att bli specialist på en liten del. Kunskaper i Progress samt övriga produktionsrelaterade områden så som Webb (HTML, JavaScript och Java Servlets) och Crystal Reports är meriterande. Kunskaper i Winsure och/eller försäkring är även detta meriterande.

Personliga egenskaper

Du är flexibel och anpassar dig framgångsrikt till nya eller förändrade krav eller förutsättningar. Du är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt för att samarbeta.

För att lyckas i tjänsten är du skicklig på problemlösning och analys.

För mer information kontakta Stefan Otterbeck, Qsearch på tel:070-772 77 11