Tjänsten är tillsatt

Tre försäljningschefer till Skandia


Skandia är en av världens ledande oberoende leverantörer av kvalitetslösningar för långsiktigt sparande. Vi erbjuder produkter och tjänster som tillgodoser våra kunders behov av spar- och trygghetslösningar i olika skeden av livet.

Skandia finns i ett 20-tal länder på fyra kontinenter. Basen är Europa med huvudmarknaderna Storbritannien och Sverige, men Skandia är också verksamt i Australien och på utvalda tillväxtmarknader i Asien och Latinamerika.

Genom att koncentrera oss på våra kärnområden – fondurval, konceptutveckling samt marknadsstöd och service – kan vi erbjuda våra kunder hög kvalitet, stor valfrihet och prisvärda tjänster.

Skandia är sedan 2006 en del av den internationella koncernen Old Mutual, som erbjuder finansiella tjänster inom sparande och kapitalförvaltning. Old Mutual grundades 1845 och har sitt huvudkontor i London. Koncernen har totalt cirka 47.000 medarbetare.


Arbetsuppgifter

Skandia Försäljning Extern distribution svarar för marknadsföring, support, utbildning mm till Skandias externa samarbetspartners och distributörer. Skandia är en växande enhet och möjligheterna till utveckling är mycket stora. Skandia uppmuntrar till att våga pröva nya saker och tänja gränser. Det är viktigt att hela tiden utvecklas och därför satsar bolaget mycket på vidareutbildningar och kompetenshöjande åtgärder.

Arbetet som Försäljningschef/säljstöd innebär för dig att skapa de bästa förutsättningarna för Skandias samarbetspartners att arbeta med Skandias produkter och tjänster. Det handlar om att dels utveckla samarbetet med befintliga partners och dels om att skapa kontakt med och etablera ny distribution.

I arbetsuppgifterna ligger även att informera förmedlare om Skandias försäkrings- och sparprodukter, presentera affärsupplägg, hålla föredrag samt vara behjälplig vid kundkontakter och vid utbildningar.

Du blir också en viktig del i planeringen av aktiviteter tillsammans med både interna och externa samarbetspartners.

Tjänsterna innehåller den hel del resande.


Utbildning/bakgrund

Akademisk utbildning i botten är en merit, dock ej ett krav. För att klara jobbet bör du ha dokumenterade kunskaper inom pensions- och sparområdet. Du bör även ha dokumenterad erfarenhet av försäljningsarbete och förhandling.

Lämplig yrkesbakgrund kan vara en bakgrund som försäkringsmäklare eller en motsvarande roll inom annat försäkringsbolag eller bank.


Personliga egenskaper

 Relationsbyggare
 Service minded
 Affärsmässig
 Strukturerad
 Duktig kommunikatör


Ytterligare upplysningar erhålles av Pär Pettersson på Qsearch, tel 070 - 773 17 07.