Tjänsten är tillsatt

Affärsinriktad Controller


Länsförsäkringsgruppen består av 24 självständiga och lokala länsförsäkringsbolag som samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Tillsammans bildar vi Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp.

Med en marknadsandel kring 30 procent är Länsförsäkringar idag överlägset störst på sakförsäkringar i Sverige. I arbetet med Länsförsäkringars tillväxtstrategi har möjligheterna till utlandsetablering varit ett av alternativen. Länsförsäkringar har nu beslutat att etablera sakförsäkringsverksamhet i Lettland och Litauen. Verksamheten planeras starta under första kvartalet 2008. Inledningsvis kommer trafik-, motor, och villa/hemförsäkringar att erbjudas. Vi börjar från början med nya försäkringssystem, medarbetare, ambitioner och möjligheter. Våra värdeord, Moderna- Ärliga-Enkla, skall prägla vårt arbete som helhet och vår satsning i marknaden.


Arbetsuppgifter

I rollen som controller blir din uppgift att tillsammans med VD och styrelse skapa de bästa förutsättningarna för bolagets satsning i Baltikum.

Arbetet innefattar bland annat att upprätta rapportstruktur inom Länsförsäkringar International samt för de kommande lokala bolagen som rapporterar direkt till dig när verksamheten är igång.

Du är med från början och har stora möjligheter att påverka, både i det korta men även i det långa perspektivet.

Du måste uppskatta omväxlingen i att jobba med det lilla och det stora. Många pusselbitar kommer initialt att saknas vilket bör ses som en möjlighet snarare än ett problem.

Du måste i grunden vara affärsorienterad.

Du förväntas sätta dig in i respektive lands lokala lagstiftning avseende det som är relevant för bolagets verksamhet. Arbetet kräver också god samverkan med Divsion SAK och LFAB.

Placeringsorten är Stockholm. Resor till Baltikum beräknas till en gång per månad.


Utbildning/bakgrund

Akademisk bakgrund med inriktning mot ekonomi.

Du har flera års erfarenhet av kvalificerad ekonomisk uppföljning i en internationell miljö.

Det är meriterande om du har erfarenhet av kvalificerad rapportskrivning och rapportering till målgrupper som exempelvis styrelser, företagsledningar eller motsvarande.

Mycket goda kunskaper i Engelska är en förutsättning.


Personliga egenskaper

För att lyckas i tjänsten så krävs mycket god strukturell förmåga, ett stort personligt engagemang och en rejäl portion med eget driv. Vidare så är du analytisk, noggrann och möjlighetsorienterad.


Ytterligare upplysningar erhålles av Karin Nilson på Qsearch, tel 0704-928998