Tjänsten är tillsatt

Compliance till Carnegie Investment Bank


Carnegie är en oberoende Nordisk Investment Bank med en stark position i Securities, Investment banking, Asset Management och Private Banking samt i pensionsrådgivning. Affärsområdena Asset Management och Private Banking söker nu en Compliance.


Arbetsuppgifter

Att vara ansvarig Compliance för Affärsområdena Asset Management och Private Banking. vilket bland annat innebär att tillse att regelverk efterlevs i organisatioen, att både ha interna kontakter och informera/implementera ute i organisationen och externa kontakter. Det innebär också att arbeta strategiskt och hålla sig informerad inom vad som händer inom cpmpliance-området och arbeta proaktivt samt rapportera och utvärdera compliance inom Affärsområdena.


Utbildning/bakgrund

Erfarenhet av liknande arbete inom reglerad verksamhet, gärna ifrån en processtyrd organisation. Högskoleexamen som jurist eller ekonom.


Personliga egenskaper

Vara ansvarstagande.
Ha hög integritet.
Vara drivande.
Vara social och ha humor.


Ytterligare upplysningar erhålles av Margaretha Backemar på Qsearch, tel 0703-288891.