Tjänsten är tillsatt

Aktuarie till BNP Paribas Cardif Nordic AB


BNP Paribas Cardif utgör försäkringsverksamheten inom den franska bankkoncernen BNP Paribas, en av Europas ledande aktörer inom bank- och finanstjänster. BNP Paribas Cardif bedriver idag verksamhet i 36 länder och har närmare 90 miljoner försäkringstagare.

BNP Paribas Cardif Nordic AB har varit verksamt på den skandinaviska marknaden sedan år 2000 och är moderbolag till de två försäkringsbolagen BNP Paribas Cardif Försäkring AB och BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, med filialer i Norge och Danmark. Försäkringsbolagen bedriver även gränsöverskridande verksamhet i Finland. BNP Paribas Cardif Nordic AB med dotterbolag har idag ca 110 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark och växer kontinuerligt för att kunna tillgodose våra samarbetspartners behov.

För mer information se www.bnpparibascardif.se och www.bnpparibascardif.com


Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär att du kommer driva prissättningsprocesser i nära samarbete med säljavdelningen. Du kommer även att vara delaktig i produkt- och marknadsutveckling för att kundanpassa, ta fram och lansera nya erbjudanden.

Som Aktuarie kommer du att ha ett tätt samarbete med bolagets övriga aktuarier, försäljnings- och marknadsavdelningen, produktspecialister, ekonomi samt företagets jurister.

Det är en fördel om du är affärsmässigt lagd, då rollen är kommersiellt inriktad.

Beroende på vilken profil du har, kan tjänsten komma att anpassas.


Utbildning/bakgrund

Du har en examen inom matematisk statistik, civilingenjörsexamen eller motsvarande.

Det är meriterande om du har läst aktuarieprogrammet och/eller är Diplomerad aktuarie.

Vi ser gärna att du har minst fyra till fem års erfarenhet av arbete som aktuarie från försäkringsbranschen och det är meriterande om du har erfarenhet från personskadeförsäkring och/eller återförsäkring.

Det är en förutsättning att du har goda kunskaper i SQL och Officepaketet och det
meriterande om du har erfarenhet av databashantering i Access, SAS eller liknande.

Du är flytande i engelska i tal & skrift, då detta är koncernspråk.


Personliga egenskaper

Du är observant på mål och fastställd kvalitet, ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du är driven och självständig och tar förbättringsprojekt från ide produktionssättning.

Du analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Du gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer och fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Du arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press och förblir lugn och stabil samt behärskar situationen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766, alternativt Lisa Robberts på Qsearch, tel 076-7770365.