Tjänsten är tillsatt

Bolagsjurist till Carnegie Investment Bank AB


Carnegie är en oberoende Nordisk Investment Bank med en stark position i Securities, Investment banking, Asset Management och Private Banking samt i pensionsrådgivning.


Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär affärsjuridiskt arbete med tyngdpunkt på värdepappersrätt.
Arbetsuppgifterna är bland annat:
Hantera avtalskrivning, granskning och förhandling
Hantera krediträttsliga frågor och frågor avseende pant
Bistå Compliance Officers i deras arbete
Hantera frågor rörande kundavtal och vara samordnande avseende tvister
Medverka i olika projekt samt bistå Carnegies affärsområden med juridisk expertis
Delta i Fondhandlarföreingens arbetsgrupper och hantera tillståndsfrågor med Finansinspektionen


Utbildning/bakgrund

Jur kand examen och gärna tingsmeritering.
Arbetat minst tre år på bank/finansiell organisation eller advokatbyrå.
Arbetat med och ha goda kunskaper i värdepappersrätt och finansrätt samt gärna ha inblick i de internationella standardavtal som finns för derivathandel och värdepapperslån.


Personliga egenskaper

Social kompetens, tydlig och med hög integritet.
Stark drivkraft, engagerad och pragmatisk.
Ha lätt för att dra slutsatser och vara lösningsorienterad.


Ytterligare upplysningar erhålles av Margaretha Backemar på Qsearch, tel 0703-288891.