Tjänsten är tillsatt

Riskingenjör/brandingenjör till Bolander & Co


Bolander & Co grundades för mer än trettio år sedan. Affärsidén var densamma då som nu:

Att stå på försäkringsköparens sida. Att med hjälp av ingående kunskap om riskhantering, försäkringslösningar och skadereglering göra rätt från början. Och att även i de fall när det ser ut att vara för sent, kunna bistå en uppdragsgivare så att de ekonomiska följderna av en skada blir så begränsade som möjligt.

Som försäkringsförmedlare analyserar vi kundens försäkringsbehov. Vi genomför försäkringsupphandling där vi tillsammans med kunden tar fram offertunderlag, gör värderingar och riskbeskrivningar och utvärderar premier och villkor i inkomna offerter. Den fortlöpande försäkringsservicen består i att vi administrerar försäkringen, uppdaterar denna vid behov och ombesörjer löpande kundens försäkringsfrågor.

Som skadekonsulter arbetar vi både med person- och egendomsskador. Vi sköter kontakten med försäkringsbolaget när skadan ska regleras så att våra uppdragsgivare verkligen får den ersättning och den hjälp som de är berättigade till.


Arbetsuppgifter

Du kommer att ansvara för alla försäkringsfrågor med teknisk inriktning. Främst handlar det om brand och inbrott men även övriga skadehändelser. Bolanders huvudaffär är fastigheter.

Du kommer bland annat att arbeta med följande:

Upprätta riskbeskrivningar inför försäkringsupphandlingar.
Utföra försäkringsvärderingar av byggnader.
Göra storskadebedömningar för större objekt.
Utföra riskanalyser hos försäkringskunder och ge råd om
skadeförebyggande åtgärder.
Förhandla för försäkringskunds räkning med
försäkringsbolagen vad avser tekniskt skydd.
Vara internkonsult och bollplank i företaget avseende
riskhantering och skadeförebyggande frågor.


Utbildning/bakgrund

Du är civilingenjör med brandinriktning.

Du har gedigen erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
För att lyckas i tjänsten skall du vara skicklig på att göra försäkringstekniska värderingar, riskanalyser, riskbeskrivningar och storskadebedömningar.


Personliga egenskaper

Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, har förmågan att äga ett problem och är observant på mål och kvalitet.
Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av ditt arbete och ser till att hålla dig uppdaterad inom ditt fackområde.

Du har ett högt engagemang, motiverar dig för att arbeta hårt för att nå målen och visar entusiasm.

Du är lyhörd och smidig i umgänget med människor både intern och externt, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Du uttrycker dig klart och tydligt både i grupp och på tu man hand.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.