Tjänsten är tillsatt

IT/Systemsamordnare till FörsäkringsbolagModerna Försäkringar är en dynamisk försäkringskoncern som kombinerar erfarenhet och nytänkande för att erbjuda de bästa försäkringslösningarna inom utvalda marknadssegment. Med professionalism och engagemang utmanar Moderna Försäkringar branschen och leder utvecklingen framåt. I koncernen ingår Moderna Försäkringar, Atlantica, netviq samt Bilsport & MC. Moderna Försäkringar ägs av Invik & Co och ingår i Stenbeckssfären. För mer information se www.modernaforsakringar.se

Rollen som IT/system-samordnare går bla ut på att ta emot förfrågningar från interna och externa intressenter och se till att dessa hanteras på bästa sätt. Detta innebär att man måste kalla in olika personer i olika situationer och samordna/styra/följa upp deras arbete.

Enheten på Moderna Försäkringar består undantaget den sökande av två personer som arbetar med tekniska frågor kopplade till nätverk, servrar och annan hårdvara. Enheten ansvarar för drift av bolagets gemensamma infrastruktur men omfattar inte någon applikationsdrift. I rollen ingår att planera, styra och följa upp det arbete som bedrivs i denna enhet.

Rollen innebär

• Styrning och samordning av för bolaget gemensamma IT-frågor
• Fungera som stöd till affärsområdens IT-projektledare samt själv leda projekt.
• Fungera som stöd till affärsområdens förvaltningsorganisationer
• Arbeta aktivt för att finna systemlösningar, tekniker, metoder som kan tillföra ett mervärde till verksamheten
• Kvalitetssäkring av projektplaner, testplaner, kravspecifikationer, avtal o dyl.
• Personal-, budget-, verksamhetsansvar för IT-enheten
• Agera bollplank i IT-relaterade frågor

Kompetenskrav

• Bred kompetens inom teknik, systemutveckling och förvaltning
• Teknisk generalist snarare än teknisk specialist
• Vana att skriva och förhandla avtal
• Affärsmässigt tänk
• Självständig/Självgående
• Erfarenhet av försäkringsbranschen är meriterande
• Strategiskt tänk

Viktiga egenskaper

För att lyckas i tjänsten är det centralt att du har en utpräglad förmåga att arbeta självständigt, är självdriven, kreativ och van att arbeta under press.

Moderna Försäkringar är offensivt och speglar en stark framåtanda med engagerade medarbetare. Organisationen är platt och det är lätt att skapa kontakt, korta beslutsvägar, möjligheter att påverka. Man uppmärksammas för prestationer. Företaget är beläget centralt i trevliga lokaler.

Frågor kring denna tjänst besvaras av Stefan Otterbeck, Qsearch 070 - 772 77 11