Tjänsten är tillsatt

Bankföreningen söker e-faktura koordinator


Bankföreningen företräder bankerna samt deras finansbolag och bostadsinstitut gentemot myndigheter och organisationer, såväl nationellt som internationellt. Även filialer till utländska banker som är verksamma i Sverige ingår i föreningen. Bankföreningen har 32 medlemmar, varav 11 är utländska banker. Föreningen arbetar för en väl fungerande och effektiv banksektor.
Tjänsten är placerad på avdelningen för finansiell infrastruktur, som ansvarar för utveckling och förvaltning av system samt regelverk för betalningar och clearing. Avdelningen utformar också branschöverenskommelser och behandlar allmänna infrastrukturfrågor


Arbetsuppgifter

Medverka vid framtagning av nationella och internationella standards för elektroniska fakturatjänster.

Bereda och föreslå styrgrupp och arbetsutskott lösningar och förslag till förbättringar och effektiviseringar av e-fakturatjänsterna.

Initiativtagare till erfarenhetsgrupper och arbetsgrupper med deltagande från banksektorn, näringsliv och offentlig sektor, såväl nationellt som internationellt.

Förståelse för tekniska beskrivningar och redogörelser, till exempel användarhandledningar och regelverk.


Utbildning/bakgrund

Du arbetar idag på en större bank eller på ett IT-konsult företag med liknande arbetsuppgifter och har runt 10 års erfarenhet.

Du har akademisk utbildning.

Du har goda språkkunskaper och behärskar såväl svenska som engelska i både tal och skrift.

Du bör dessutom ha:

- förmåga att skriva och ta fram rapporter, mötesreferat, informationsmaterial
- god erfarenhet från tillämpningar av e-faktura och närliggande EDI tillämpningar
- god erfarenhet i att leda och driva projekt
- erfarenhet från arbete med standarder, gärna internationellt
- vana att göra presentationer och att framträda inför grupperPersonliga egenskaper

Du har en god pedagogisk ådra och är lyhörd, smidig i umgänget med andra, diplomatisk, visar respekt och har lätt för att samarbeta.
Vidare är det centralt att du har följande egenskaper för att lyckas i tjänsten.

- Driv
- Kommunikativ/informativ
- Representativ
- Initiativtagande
- Självgående och ansvarstagande
- Förmåga att driva och delta i nationella och internationella arbetsgrupper.
- Noggrann och ordningsam


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.