Tjänsten är tillsatt

Business Continuity Manager, ICA Gruppen AB


ICA Gruppen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med verksamhet inom mat och måltider, bank, försäkring, apotek, specialvaror och fastigheter. ICAs värderingar grundar sig på enkelhet, engagemang och entreprenörskap. Balansen mellan individens drivkraft och kraften i det gemensamma är en del av vår framgång. Har du vilja och egna idéer finns en mängd möjligheter att lyckas hos oss.


Arbetsuppgifter

Group Risk Management är en koncernfunktion som består av sju specialister och ansvarar för koncernens strategiska risk- och säkerhetsarbete. Vi söker nu en engagerad och strukturerad Business Continuity Manager som vill vara med och vidareutveckla koncernens riskhanteringsarbete med fokus på krishantering och kontinuitetsplanering.

Som Business Continuity Manager (BCM) ansvarar du för att koordinera koncernens kris- och kontinuitetsarbete. Genom att vidareutveckla styrdokument, verktyg, utbilda i metodik, facilitera workshops i syfte att analysera kritiska processer och resurser stödjer du verksamheten i det löpande arbetet med att upprätthålla en hög beredskap för att hantera kriser och avbrott.


Utbildning/bakgrund

Akademisk examen med teknisk eller samhällsvetenskaplig inriktning, t.ex. civilingenjörsexamen inom företrädelsevis Riskhantering alt jämförbar utbildning.

Goda kunskaper inom riskhantering inklusive områden som kris och kontinuitet samt gärna erfarenhet av att genomföra processkartläggningar.

Goda färdigheter i att kommunicera skriftligt och muntligt runt aktuella tekniska frågeställningar på både svenska och engelska.

En god pedagog med vana att utforma och hålla utbildningar.

Betydande erfarenhet (minst 5 år) av att arbete med strategiska kris- och kontinuitetsfrågor allternativt som riskingenjör, risk manager eller motsvarande befattning.

Erfarenhet inom IT med goda tekniska kunskaper bedöms som meriterande.


Personliga egenskaper

Uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand. Anpassar språk och stil med hänsyn till mottagaren.

Förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

För att lyckas i tjänsten är det avgörande att du har ett stort engagemang för ämnesområdet och en hög integritet. Det är även viktigt att vara van att arbeta självständigt och målinriktat.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.