Tjänsten är tillsatt

Movestic söker Risk Controller


Movestic Liv & Pension startade år 2000 och erbjuder ett fullt sortiment av sparprodukter och försäkringar för trygghet.
Idag är vi ett av branschens finansiellt starkaste bolag och har stabila ägare i ryggen. Vårt mål är att erbjuda marknadens bästa fonder och förvaltningstjänster till våra sparare. Våra kunder har därför, år efter år, fått en avkastning på sitt sparkapital som legat i topp i branschen. Med våra trygghetsförsäkringar erbjuder vi också ett skydd om det som inte får hända ändå skulle inträffa. Vi är övertygade om att professionell rådgivning är nödvändigt för att den enskilda individen ska få ett sparande och ett försäkringsskydd som är anpassat till dennes unika situation. Därför erbjuder vi våra produkter enbart via registrerade och kvalificerade försäkringsförmedlare.


Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta i Riskkontrollfunktionen, en enhet som har ansvar för riskkontrollarbetet inom Movestic Livförsäkring AB samt det helägda värdepappersbolaget, Movestic Kapitalförvaltning AB. Funktionen agerar även stöd åt den riskhantering som äger rum inom vår
verksamhet i Luxemburg.

Riskkontrollfunktionen består av två Risk Controllers och en CRO, som ansvarar för funktionens arbete samt för rapportering till ledning och styrelse.

Ditt huvudsakliga ansvarsområde kommer bestå i att, tillsammans med dina kollegor, utveckla och operativt arbeta med vår uppföljning och hantering av affärsrisker samt operativa risker och incidenter. Arbetet kräver att du snabbt kan sätta dig in i olika delar av en försäkringsverksamhet och att du känner ett intensivt intresse för att
tillsammans med andra skapa värde, genom att bottna mål och mening och genomdriva förändring på ett välbetänkt sätt.

Utöver ovanstående kommer du bland annat att ansvara för att följa upp att förvaltningen av våra fonder sker i enlighet med placeringsregler och prospekt, samt att rapportering av
marknadsrisker för fonder inom verksamheten i Luxemburg sker på ett ändamålsenligt och korrekt sätt.

Du kommer även att arbeta med utbildningar, rapportering, policyarbete och riskanalyser av nya produkter, it-system och projekt.

På Movestic har vi ett stort fokus på riskfrågor, till stor del drivet från styrelse och ägarbolaget i England. Då vi har brittiska ägare skriver vi en hel del av vårt material på engelska.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig som har en universitetsexamen eller eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande, samt minst ett års arbetserfarenhet inom bank- eller försäkringsbranschen.

För rätt person krävs ingen erfarenhet av liknande arbete, men då bör du ha en förmåga
att snabbt ta ansvar och sätta dig in i nya uppgifter.

Det är meriterande om du har arbetat med uppföljning av operativa risker inom bank eller försäkring.


Personliga egenskaper

För att trivas i rollen bör du vara noggrann, initiativtagande samt ha en mycket god social förmåga.

Du bör formulera dig väl i tal och skrift på svenska och engelska samt ha en känsla för analys av kvalitativ och kvantitativ karaktär.

Vi värdesätter en hög grad av samarbete inom och utanför den egna arbetsgruppen, men också din förmåga att självständigt kunna läsa dig till en korrekt och lämplig tillämpning av lagtexter och interna regler.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, telefon 0705-938766.