Tjänsten är tillsatt

Moderna Försäkringar Liv söker Livförsäkringsjurist


Moderna Försäkringar är en dynamisk försäkringskoncern som kombinerar
erfarenhet och nytänkande för att erbjuda de bästa försäkringslösningarna
inom utvalda marknadssegment. Med professionalism och engagemang utmanar vi
branschen och leder utvecklingen framåt. I koncernen ingår Moderna
Försäkringar, Atlantica, netviq samt Bilsport & MC. Moderna Försäkringar ägs
av Invik & Co som ingår i den isländska finans- och försäkringskoncernen Milestone. För mer information se www.modernaforsakringar.se


Arbetsuppgifter

Tjänsten som försäkringsjurist innebär sedvanligt livförsäkringsjuridiskt arbete med inriktning mot skatterätt inom Moderna Försäkringar Liv. Du kommer också att vara involverad i produktutveckling, utbildning internt och till försäkringsmäklare, bistå i skade- och klagomålshantering, delta i upphandlingar och omvärldsbevakning.
Du kommer att arbeta intensivt och nära Modernas affär då företaget expanderar och ständigt testar nya affärsupplägg.
Du kommer att ha god möjlighet att påverka och göra skillnad, både på bolagsnivå, avdelningsnivå och i ditt eget arbete. Överlag kommer du ha en viktig funktion i arbetet med den fortsatta utvecklingen av den juridiska avdelningen och dess inriktning.


Utbildning/bakgrund

Jurkand, gärna med inriktning mot skatterätt. Notariemeritering med inriktning mot skatterätt ser vi som positivt.

Du har arbetat i fem år eller mer på ett Livförsäkringsföretag och har en skatterättslig inriktning.


Personliga egenskaper

Det är viktigt att du har nedanstående egenskaper för att trivas på Moderna Liv och
lyckas i tjänsten:

Du är en affärsinriktad specialist.

Är observant på mål och fastställd kvalitet. Ser till att normer för kvalitet och
produktivitet upprätthålls.

Förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller sig
kontinuerligt uppdaterad inom sitt fackområde.

Är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Anpassar sig framgångsrikt till nya eller förändrade krav och förutsättningar.

Arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press. Förblir lugn och
stabil, behärskar situationen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel: 0707-72 77 11