Tjänsten är tillsatt

Skattejurist till Private Banking


Carnegie är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena värdepappershandel, investment banking, kapitalförvaltning, private banking och pensionsrådgivning. Antalet medarbetare uppgår till cirka 1 100, fördelat på kontor i åtta länder. Carnegie-aktien är marknadsnoterad på den Nordiska Börsen.
Carnegie Private Banking erbjuder oberoende finasiell rådgivning riktad främst till förmögna privatpersoner. Det betyder att Carnegie Private Banking kan erbjuda de bästa produkterna och tjänsterna på marknaden. den totala kundvolymen uppgick vid årsskiftet 2007 till 54 miljarder SEK.


Arbetsuppgifter

Att tillsammans med övriga skattejurister arbeta med handläggning i olika ärenden. I arbetet ingår både interna och externa kontakter i Sverige och internationellt med t ex advokatbyråer, försäkringsbolag, revisorer, myndigheter. I arbetsuppgifterna kan ingå upprättande av olika avtal, omstruktureringar, handläggning av försäljning av bolag.


Utbildning/bakgrund

Jurist, gärna med skatteinriktning.
Arbetat med liknande frågor i minst 5 år.
Gärna erfarenhet från Länsrätten, Skattemyndigheten, Advokatbyrå eller Revisionsbyrå.


Personliga egenskaper

God social kompetens och serviceinriktad.
Strukturerad, tycker om ordning och reda.
Drivande och med hög integritet


Ytterligare upplysningar erhålles av Margaretha Backemar på Qsearch, tel 0703-288891.