Tjänsten är tillsatt

Moderna Försäkringar Liv söker Affärsområdeschef


Moderna Försäkringar är en dynamisk försäkringskoncern som kombinerar
erfarenhet och nytänkande för att erbjuda de bästa försäkringslösningarna
inom utvalda marknadssegment. Med professionalism och engagemang utmanar vi
branschen och leder utvecklingen framåt. I koncernen ingår Moderna
Försäkringar, Atlantica, netviq samt Bilsport & MC. Moderna Försäkringar ägs
av Invik & Co som ingår i den isländska finans- och försäkringskoncernen Milestone. För mer information se www.modernaforsakringar.se


Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär helhetsansvar för affärsområde Liv och Pension som arbetar med långsiktigt sparande. Distributionen sker uteslutande genom försäkringsförmedlare och valportaler.

Du kommer att ansvara för marknad, försäljning, kommunikation, marknadssupport, system/verksamhetsutveckling och produktutveckling.
I befattningen kommer du att agera beställare av riskprodukter från affärsområde risk & hälsa och förvaltningstjänster från det interna värdepappersbolaget.

Du kommer att ha personalansvar för en ledningsgrupp som består av 3-5 personer och ha övergripande ansvar för drygt 40 personer. Således handlar tjänsten om ledarskap, personalledning och coachning av en personalgrupp som består av mycket motiverade och engagerade medarbetare.

Moderna Försäkringar Liv och Pension är ett väl fungerande affärsområde som utvecklats och vuxit snabbt. Din uppgift är att säkerhetsställa att det fortsätter så och kommer att fokusera på förbättring och förädling av affärsområdet.
I tjänsten ingår också att vara företagets ansikte utåt gentemot företrädare från försäkringsförmedlingsföretagen.


Utbildning/bakgrund

Du är jurist eller civilekonom.

Du är en erfaren, säker och trygg ledare som har en gedigen erfarenhet av att leda andra människor. Detta har du gjort på ett livförsäkringsföretag, hos ett försäkringsförmedlingsföretag, i en bank, fond eller finansbolag.


Personliga egenskaper

Moderna Försäkringar Livs personal arbetar nära affären och företagskulturen präglas av
kreativitet, engagemang, prestigelöshet och aktivitet.

Det är viktigt att du har nedanstående egenskaper för att trivas på Moderna Liv och
lyckas i tjänsten:

Motiverar dina medarbetare och ger dem rätt redskap för att de skall lyckas med sin uppgift.

Förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller sig
kontinuerligt uppdaterad inom sitt fackområde.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer. Fokuserar på
kostnader, vinst, marknader och nya affärsmöjligheter.

Du är strategiskt lagd och har ett brett och övergripande synsätt på olika frågor och
händelser, och inser deras långsiktiga betydelse.

Arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press. Förblir lugn och
stabil, behärskar situationen.

Du är engagerad och motiverar sig hårt för att nå gruppens mål.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel: 0707-72 77 11.