Tjänsten är tillsatt

Internrevisor inom Bank till Länsförsäkringar AB


Länsförsäkringsgruppen består av 24 självständiga länsförsäkringsbolag som erbjuder sina totalt över 3,1 miljoner kunder ett brett sortiment inom bank och försäkring. De lokala bolagen samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, med lokaler på Gärdet i Stockholm.
Internrevision söker nu en internrevisor som vill bli en landets bästa internrevisorer inom Bank.
På uppdrag av Länsförsäkringar ABs styrelse och koncernens övriga styrelser granskar och utvärderar Internrevisionen den interna styrningen och kontrollen. Resultatet av granskningarna och utvärderingaran rapporteras till respektive bolagstyrelser. Till berörd ledning redovisar internrevisionen rekommendationer gällande behov av förbättringar i processer och styrsystem.


Arbetsuppgifter

Revisioner planeras årligen. Utgångspunkten i revisonsplaneringen är den riskbedömning som gjorts i verksamheten. Resultatet av genomförda revisioner rapporteras till resspektive styrelse.
Arbetsgruppen består i dag av sju personer som trivs och arbetar bra tillsammans. Internrevisonen arbetar målinriktad med revison och egen kompetensutveckling samt ha ambitionen att bli landets bästa internrevisorer.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig som vill utveckla dig inom internrevisionsområdet främst inom Bank. Som internrevisor sköter du självständigt granskningen inom ett eller flera områden/bolag inom Länsförsäkringsgruppen eller Länsförsäkringsbolag.
Du har akademisk utbildning och åtminstone 3 års erfarnhet av extern- eller internrevison.
Du har kunskap inom Bank eller Livförsäkring.


Personliga egenskaper

Du skall kunna uttrycka dig väl i tal och skrift och vara en engagerad och utåtriktad person som har lätt att kommunicera med andra.
Rollen, som internrevsior är konsultativ och kräver också att du har;
- integritet
- analytisk förmåga
- leveranförmåga


Ytterligare upplysningar erhålles av Margaretha Backemar på Qsearch, tel 0703-288891.