Tjänsten är tillsatt

Kontorschef till Umeå


Danske Bank i Sverige;

Utmanare
Danske Bank kombinerar den internationella bankens kapacitet och kompetens med den lokala bankens flexibilitet och personliga engagemang.

Ledande finanskoncern i Norden
Danske Bank är en av Nordens ledande finanskoncerner med över 3 miljoner privatkunder i Danmark, Norge och Sverige samt en väsentlig del av såväl företag som institutioner. Härtill kommer ett stort antal internationella företag, främst i Nordeuropa.

Förutom verksamhet i Norden är koncernen även närvarande i Nordirland, Irland, England, Finland, Tyskland, Polen, Frankrike, Luxemburg och Spanien.

Nätverk av provinsbanker
Lokalt arbetar vi i Sverige som ett nätverk av provinsbanker. Bohusbanken, Gävleborgs Provinsbank, Hallands Provinsbank, Jämtlands Provinsbank, Närkes Provinsbank, Skaraborgs Provinsbank, Skånes Provinsbank, Smålandsbanken, Sundsvallsbanken, Sörmlands Provinsbank, Upplandsbanken, Värmlands Provinsbank, Västmanlands Provinsbank, Älvsborgs Provinsbank samt Östgöta Enskilda Bank är alla en del av Danske Bank.

Vi har idag över 60 kontor och Finanscenter med sammanlagt cirka 1500 anställda inom Danske Bank.

Sveriges mest nöjda bankkunder
För sjunde året i rad visar den oberoende undersökningen Svenskt Kvalitetsindex för 2007 att Danske Bank har Sveriges de mest nöjda företagskunderna jämfört med storbankerna och en av de högsta nivåerna även för privatkunder.


Arbetsuppgifter

Danske Bank Sverige har för avsikt att utöka sitt kontorsnät i norra Sverige. Umeå är en av dessa orter. Vi söker därför dig som vill vara med om en osedvanligt spännande resa och leda denna ambitiösa och långsiktiga satsning.


Utbildning/bakgrund

Du har gedigen bankerfarenhet och en akademisk plattform i botten.


Personliga egenskaper

De personliga egenskaperna kommer att väga tungt. Du är en senior affärsman, har en god social förmåga, besitter ett gott omdöme och en god kännedom om Umeås marknad.


Ytterligare upplysningar erhålles av Pär Pettersson på Qsearch, tel 070-7731707.