Tjänsten är tillsatt

Gjensidige söker Product Manager


Med våra samlade erfarenheter från den nordiska försäkringsbranschen erbjuder vi traditionella försäkringar till privatpersoner och företagare. Med Gjensidige i Norge har vi en stabil plattform att stå på när vi etablerar varumärket Gjensidige i Sverige. I Norge är vi det största sakförsäkringsbolaget med anor sedan 1816. Gedigen erfarenhet av traditionella försäkringsprodukter kombinerat med ett modernt sätt att driva och utveckla ett försäkringsbolag. För att kunna ge förstklassig service i alla led och utveckla Gjensidige till en mycket konkurrenskraftig och kundfokuserad aktör kommer vi under de närmaste åren att kraftigt expandera och utöka vår verksamhet. Gjensidige Sverige har idag 350 anställda.


Arbetsuppgifter

Avdelningen Produkt & Pris utökar nu sin avdelning med en ny befattning, Product Manager. Totalt arbetar åtta medarbetare inom enheten. Inom gruppen finns enheterna Privat, Företag och Fastighet, Företagsmotor samt en analytikerfunktion.

I rollen kommer du att koordinera och projektleda arbetsuppgifter inom Produkt & Pris. Du kommer att hantera frågeställningar rörande samtliga produktlinjer. Tjänsten innebär att du kommer att arbeta med produktinnehåll, produktutveckling och agera kravställare mot IT.

Arbetet kommer att bedrivas självständigt liksom att du kontinuerligt kommer att ställas inför nya frågeställningar. Dels driver du arbetet i projektform och dels arbetar du operativt. Vidare kommer du att samarbeta med andra funktioner inom organisationen, såsom skadeavdelning, säljavdelning samt IT.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen.

Vi ser gärna att du har arbetat med SAK-försäkring i några års tid. Du kan ha erfarenhet från olika delar inom SAK-försäkring, såsom från skador, underwriting, affärsutveckling, produkt, sälj, controller- och aktuariefunktion etc.

I din tidigare karriär ser vi gärna att du även har arbetat som senior Managementkonsult eller Projektledare.

Du har i tidigare befattningar uppvisat utmärkta färdigheter i att prioritera, fungerat väl under press och visat på en förmåga att ställas inför nya frågeställningar och problemområden.

Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.


Personliga egenskaper

Du fattar snabba, tydliga beslut som kan innebära svåra val eller kalkylerade risker. Du tar ansvar för åtgärder, projekt och personal. Vidare tar du initiativ, agerar med självförtroende och arbetar självständigt. Du startar och skapar aktivitet.

Du analyserar numerisk och verbal data och alla andra informationskällor samt bryter ned information till beståndsdelar, mönster och samband. Du söker efter ytterligare information om eller större förståelse av ett problem, gör rationella bedömningar utifrån tillgänglig information och analys. Vidare skapar du fungerande lösningar till många olika typer av problem och visar förståelse för hur en fråga kan vara en del av ett större sammanhang.

Du lär dig snabbt nya uppgifter och memorerar snabbt information. Du samlar heltäckande information för att stödja beslutsfattande samt visar en snabb förståelse av ny information. Vidare uppmuntrar du organisatoriskt lärande (d v s tar lärdom av framgångar och misslyckanden och söker återkoppling från berörda personer). Du förvaltar kunskap i organisationen.

Du arbetar strategiskt för att förverkliga organisationens mål samt fastslår och utvecklar strategier. Du identifierar och utvecklar positiva och medryckande visioner för organisationens framtida potential. Vidare tar du i beaktande ett flertal frågor som spänner över och är relaterade till hela organisationen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Lisa Robberts på Qsearch, tel 076-7770365.