Tjänsten är tillsatt

Chefsjurist


Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag och har en central roll i det svenska trafikförsäkringssystemet. TFF:s huvuduppgifter är att reglera trafikskador som orsakats av okända, oförsäkrade och utländska fordon, att ta ut en lagstadgad avgift (trafikförsäkringsavgift) av ägare till oförsäkrade motorfordon samt att delta i det internationella trafikförsäkringsarbetet. Inom TFF finns drygt 100 medarbetare som i huvudsak arbetar inom områdena kundtjänst, juridik, skadereglering och affärsutveckling. TFF är en del av Svensk Försäkring i Samverkan. Läs mer på www.tff.se


Arbetsuppgifter

Vi söker en chefsjurist med övergripande ansvar för Trafikförsäkringsföreningens (TFF) juridiska verksamhet. Rollen innebär många kontaktytor och en del resor inom Europa. Vi erbjuder ett varierande och intressant arbete med en bredd av juridiska frågeställningar.

I rollen som chefsjurist är du även stabschef med personalansvar för fem medarbetare.

Du ansvarar för arbetet med regelefterlevnad och intern styrning och kontroll. Du har även ansvar för TFF:s del i det internationella trafikförsäkringssamarbetet inom Council of Bureaux. Tjänsten innebär därför en del resor inom Europa.

Som chefsjurist deltar du i det operativa branschsamarbetet inom motorförsäkring där du har kontakter med medlemsbolagens produktchefer och jurister. Rollen innebär även omvärldsbevakning inom motorförsäkringsområdet, inte minst vad gäller rättsutveckling som kan vara av betydelse.

I ansvaret ingår även att förhandla, granska och upprätta affärsavtal och andra överenskommelser för såväl TFF:s egen del som för försäkringsbranschen som helhet. Arbetet innebär också att bistå övriga enheter inom TFF med juridiskt stöd och att ha kontakter med departement, myndigheter och branschorganisationer.

I din roll ingår att vara sekreterare i TFF:s styrelse.

Du rapporterar direkt till VD och ingår i TFF:s ledningsgrupp.


Utbildning/bakgrund

Du har en jur.kand. eller juristexamen och har arbetat som jurist inom försäkringsbranschen i flera år, gärna med inriktning mot motorförsäkring.

Erfarenhet från myndighet, advokatbyrå eller liknande verksamhet är meriterande.

Du har djup kompetens beträffande trafikskadelagen och även mycket god kunskap om försäkringsavtalslagen och andra regelverk som har betydelse inom motorförsäkring.

Vi ser gärna att du även har kompetens inom eller intresse för associationsrätt, skatterätt och personuppgiftslagen.

Om du har tidigare erfarenhet av personalansvar är det bra, men dina personliga ledaregenskaper är viktigare för oss.


Personliga egenskaper

Som person är du lyhörd och har lätt för att samarbeta. Du är pragmatisk, positiv till förändringar och har ett intresse för ledarskap och personalutveckling.

Då tjänsten medför breda kontaktytor förväntas du ha en mycket god förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt.

Inom TFF präglas arbetet av värderingarna Engagemang, Ansvarsfullhet och Affärsmässighet. För att fungera bra hos oss bör ditt sätt att arbeta genomsyras av dessa ledord.


Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Stefan Otterbeck på Qsearch, tel: 0707-72 77 11. Fackliga representanter är Ola Stensson (SACO) tfn: 08-522 781 73 och Helena Myrnäs (FTF) tfn 08-522 782 71.