Tjänsten är tillsatt

Kommunikations- och marknadsansvarig


Moderna Försäkringar har sina rötter i ett av Sveriges äldsta försäkringsbolag, Atlantica - som bildades 1916. Moderna Försäkringar ingår i en dynamisk försäkringskoncern och kombinerar
erfarenhet och nytänkande för att erbjuda de bästa försäkringslösningarna
inom utvalda marknadssegment. Med professionalism och engagemang utmanar vi
branschen och leder utvecklingen framåt. Moderna Försäkringar Sak och Moderna Försäkringar Liv ingår inte längre i samma koncern. Moderna Försäkringar Sak ägs sedan 2 april 2009 av det danska försäkringsbolaget TrygVesta.


Arbetsuppgifter

I rollen som kommunikations- och marknadsansvarig för Moderna Försäkringar/TrygVesta ingår ett övergripande strategiskt och operativt ansvar för bolagsgemensam kommunikation, marknadsföring och PR. Därutöver innebär rollen att vara en stödfunktion till affärsområdenas egna marknadsföringsfunktioner.

I rollen förväntas en stor proaktivitet. Att stimulera, inspirera och utmana de självständiga affärsområdena att ständigt utveckla sin marknadsföring och kommunikation är en del i rollen. Att ansvara för övergripande delar så som press & media, årsberättelser, PR, grafisk profil, web, events, upphandling av reklambyråer är andra exempel på arbetsuppgifter.


Utbildning/bakgrund

Akademisk examen med inriktning mot kommunikation eller marknadsföring eller motsvarande är ett krav.

Du har en yrkesbakgrund från motsvarande arbetsuppgifter, där du visat självständighet och nyfikenhet. Du bör även ha satt avtryck vad gäller förmågan att med framgång hantera det interna samspelet med starka personligheter inom ansvarsområdet.


Personliga egenskaper

Du presenterar nya och annorlunda lösningar och har lätt för att hitta nya angreppssätt, är inte bunden av traditionella utgångspunkter.

Du har en proaktiv personlighet och är beredd att fatta beslut initiera och genomföra aktiviteter.

Du är strategiskt lagd och har ett brett och övergripande synsätt på olika frågor och inser dess långsiktiga betydelse.

Du är en skicklig kommunikatör som uttrycker sig tydligt och övertygande i både tal och skrift.

Du har erfarenhet från att driva och slutföra upphandlingar och förhandlingar med reklambyråer och eventföretag.

Du anpassar dig framgångsrikt till nya eller förändrade krav och förutsättningar och ser möjligheter hellre än problem.

Du arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press.


Ytterligare upplysningar erhålles av Pär Pettersson på Qsearch, tel 070-773 17 07.