Tjänsten är tillsatt

Senior Broker


UIB Nordic AB erbjuder ett komplett sortiment av försäkringslösningar för alla typer av företag och organisationer. Vi har ett världsomfattande kontaktnät inom försäkrings- och återförsäkringsbranschen både på vår egen lokala nordiska marknad och på Londonmarknaden.

Förutom vår mångåriga erfarenhet inom försäkringsbranschen har UIB Nordic AB även tillgång till all den kunskap och erfarenhet som finns inom UIB Group med dess lokalkontor över hela världen. Detta innebär att vi kan erbjuda styrkan hos det internationella mäklarhuset, men med smidigheten hos den lokala mäklaren.


Arbetsuppgifter

I rollen som Senior Broker förväntas du utifrån din seniora roll och långa erfarenhet från branschen bli en central kugge i UIB’s strävan att nå nya, spännande och utmanande mål.

Du skall i nära samarbete med övriga teamet bygga en sund och kvalitativt god portfölj.

Du kommer att förädla och utveckla befintliga kunder, huvudfokus kommer dock att vara nyanskaffning. Du skall mycket aktivt medverka att stärka UIB’s varumärke på marknaden.

I rollen kan även innefattas arrangemang av seminarier och konferenser.

En viktig del i din roll är att bygga och vårda bra och affärsmässiga relationer till försäkringsbolagens underwriters.

Du förväntas även att dela med sig av kunskaper till organisationen i övrigt.

Då rollen är senior är det viktigt att du förstår värdet av att vara kulturbärare, både internt och externt.


Utbildning/bakgrund

Du har en bra teoretisk plattform. Akademisk utbildning är en merit, dock ej ett krav. Du har ett flertal års erfarenhet från Mäklarrollen på en senior nivå.


Personliga egenskaper

 Du är kvalitetsorienterad och har en hög lägsta nivå

 Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna i rollen och håller sig kontinuerligt informerad och uppdaterad inom området.

 Du är affärsmässig, har känsla för hur tiden skall användas och hur man skapar långsiktigt nöjda kunder.

 Du har god förmåga att bygga förtroende hos kunder

 Du är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt för att samarbeta.

 Du tar initiativ och kan leda andra mot mål

 Du motiverar sig att arbeta hårt för att nå målen. Visar entusiasm och inriktad på fortsatt karriär.

 Du skall drivas av att få vara med och bygga en affär och ett företag, att få sätta egna professionella bomärken.


Ytterligare upplysningar erhålles av Pär Pettersson på Qsearch, tel 070-773 17 07.