Tjänsten är tillsatt

Compliance Officer, ansvarig för regelefterlevnad


AFA Försäkring är en organisation som ägs av arbetsmarknadens parter. AFA försäkrar anställda inom den privata sektorn och kommuner och landsting. Idag omfattas mer än tre miljoner människor av minst en av AFAs försäkringar. AFA har idag ca 550 medarbetare. Premieintäkterna var år 2007 drygt 10 miljarder kronor och förvaltat kapital 215 miljarder kronor. AFAs kontor finns i centrala Stockholm.


Arbetsuppgifter

- Du skall vara ett stöd för att verksamheten bedrivs enligt gällande regler
- Biträda vid utformningen av interna regler
- Kontrollera och bedöma om föreslagna åtgärder och rutiner för regelefterlevnad är lämpliga
och effektiva
- Följa upp och utvärdera regelefterlevnaden
- Informera och utbilda om nya eller ändrade regler
- Utgöra funktion för frågor om penningtvätt


Utbildning/bakgrund

- Avlagd Jur.Kand.examen
- Nyligen arbetat några år som ansvarig för regelefterlevnad (compliance) inom bank eller
försäkring
- Känna till den utveckling av yrkesrollen som pågår


Personliga egenskaper

- Social kompetens och pedagogisk förmåga
- Förmåga att se lösningar
- Integritet
- Ansvarstagande
- Resultatorienterad läggning
- Förmåga till helhetssyn


Ytterligare upplysningar erhålles av Margaretha Backemar på Qsearch, tel 0703-288891.