Tjänsten är tillsatt

Produktansvarig


Vi vill att våra ägares medlemmar ska ha bästa möjliga försäkringsskydd för sig själva, sina familjer och deras ägodelar. Vi har en god kunskap om våra medlemmar, arbetsmarknaden och försäkringsbranschen. Vår ambition är att bygga långsiktiga relationer där medlemmar får skydd via sitt fackförbund. Vi arbetar kontinuerligt med att våra försäkringar ska ha de bästa lösningarna, villkoren och premierna. Vårt fokus är kvalitativ rådgivning, därför har våra medarbetare ingen provisionsbaserad lön. Vi ägs av Akademikertjänst, som i sin tur ägs av Sacoförbunden Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, DIK - akademikerfacket för kultur och kommunikation, Sveriges Arbetsterapeuter och Sveriges Farmaceuter. Tillsammans arbetar vi alltid med målet att medlemskapet ska vara värdefullt och ge trygghet. Vi är en registrerad försäkringsförmedlare och står under Finansinspektionens tillsyn.


Arbetsuppgifter

Akademikerförsäkring är inne i ett stort effektiviseringsarbete där fokus ligger på digitalisering. Övergripande handlar detta arbete, där Produktansvarig kommer ha en central funktion, om att öka kundfokus i alla led av bolagets arbete och skapa produkter för framtiden.

Som Produktansvarig på Akademikerförsäkring är du vår produktspecialist och produktutvecklare. Du leder arbetet som mestadels sker i projektform och ansvarar för alla produktförändringar.

Framförallt driver du utvecklingen av försäkringsportföljen på ett kundorienterad och innovativt sätt. Du har hand om framtagandet av morgondagens produkter från idé till implementering.

I rollen som Produktansvarig är du ansvarig beställare och leder försäkringsmöten med aktuella samarbetspartners som idag är Movestic, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar och Svedea. Du är vår expert på alla våra försäkringsavtal och duktig på förhandling. Produktansvarig tar även fram beslutsunderlag till vår styrelse och ledningsgrupp.

Som Produktansvarig kommer du att arbeta nära avdelningen för Marknad och Kundrelationer och de funktioner som arbetar med marknadsutveckling, digitaltransformation, processutveckling och kundrådgivning. På Akademikerförsäkring får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö med eget ansvar och stora möjligheter att påverka.

Andra förekommande arbetsuppgifter är:

• Information och produktutbildning till organisationen och till våra ägarförbund.
• Konkurrens, förstudie och produktanalyser
• Leverantörsansvar mot nya och befintliga samarbetspartners
• Kravställare vid systemutveckling

I rollen som Produktansvarig rapporterar du direkt till vår VD.


Utbildning/bakgrund

Du har akademisk utbildning eller motsvarande samt goda kunskaper i Microsoft Office, i synnerhet Excel och Power Point är ett krav.

För att lyckas i rollen krävs det att du har tidigare dokumenterad erfarenhet av produktutveckling och projektledning. Vi söker dig med gedigen erfarenhet av försäkringsprodukter och dig som gillar gruppförsäkringar.

Rätt person motiveras av att implementera och driva utveckling både internt och mot kund. Du har erfarenhet av att arbeta kreativt samtidigt som ditt initiativrika engagemang gör att du framgångsrikt förmedlar dina visioner och knyter förtroendefulla kontakter.

Du är strategisk och har samtidigt har ett starkt sinne för detaljer.

Det är viktigt att du trivs i en agil och leveransstark kultur. Ditt arbetssätt är strukturerat, du är van att prioritera bland arbetsuppgifter och har en bra framförhållning i din planering.

Du har dessutom förhandlingsvana och en god förmåga att hålla ihop projekt och ser till att möta deadlines. För att lyckas och trivas hos oss behöver du gilla att arbeta i en liten organisation. God attityd, inställning och motivation är således helt avgörande för att lyckas i rollen.


Personliga egenskaper

Organiserar resurser och planerar aktiviteter. Sätter upp tidsramar och följer upp planer.

Uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Skriver klart och koncist. Anpassar språk och stil med hänsyn till läsaren.

Är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen. Visar entusiasm och är inriktad på fortsatt karriär.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.