Tjänsten är tillsatt

Senior Insurance Specialist


Skanska is one of the world’s largest construction groups and has a leading position in several markets in Europe and in USA. Skanska is also engaged in project development in selected geographic markets, investing in residential and commercial properties as well as in infrastructure and public private partnerships. The Group has approx. 43,000 employees. Revenues for 2015 amounted to SEK 156 billion with operating profit of SEK 6.5 billion and a return on equity of 22.5%. Skanska’s Series B shares are listed on the Stockholm Stock List Large Cap and the Group had a market capitalization of approx. SEK 82 billion. Read more at www.skanska.com.

Skanska Financial Services (SFS) is one of the Skanska Group’s support units and consists of four departments, Treasury, Project Advisory, SFS USA and Support & Control. SFS has ca. 50 employees.


Arbetsuppgifter

Tjänsten är placerad inom Skanska Financial Services (SFS) vid Skanskas huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm. SFS är en av koncernens supportorganisationer. Senior Insurance Specialist arbetar på avdelningen Insurance som tillsammans med Guarantees & Legal och Structured Finance ingår i det som kallas Projekt Advisory.

Kulturen inom SFS utgår ifrån det faktum att de är en supportfunktion som i alla lägen skall verka för Skanskas bästa. Medarbetarna brinner för att göra skillnad för koncernen. Engagemanget och ambitionen är hög. Klimatet kännetecknas av öppenhet, samarbete (internt och med affärsenheterna), teamorientering och prestigelöshet.
SFS arbetar målmedvetet med medarbetarnas individuella utveckling.

Försäkringsavdelningen har tre medarbetare som samtliga har gedigen erfarenhet inom området. Det huvudsakliga ansvarsområdet innebär att strukturera och upprätta koncernens försäkringsprogram. Dessa inbegriper t.ex. entreprenad, egendom, ansvar, financial lines, motor, och transportförsäkring.

En viktig del av ansvaret som Senior Insurance Specialist handlar om att agera rådgivare och sakkunnig internt inom organisation, och ge service till de som behöver hjälp. Vidare innebär tjänsten arbete med administration, struktur, metod och process för att säkerställa kvalitet i de aktuella försäkringsprogrammen.

För att lyckas i tjänsten behöver du sätta dig in i de specifika behov som affärsenheterna har för att kunna skräddarsy försäkringsprogrammen på bästa sätt. Kommunikation och pedagogiska färdigheter är viktigt, det åligger dig att göra försäkringsarbetet lättförståeligt för affärsenheterna.

Ca 70 % av arbetstiden läggs för närvarande på den svenska verksamheten. Försäkringsavdelningen hos SFS stödjer även lokala försäkringsfunktioner placerade på affärsenheterna på den nordiska marknaden, central Europa och UK. När det behövs arbetar de även med USA.

Rollen innebär en hel del operativt arbete, exempelvis gäller det hantering av större och mer komplicerade skador.

Som Senior Insurance Specialist har de ett nära samarbete med försäkringsförmedlarmarknaden såväl som direkt med försäkringsbolagen.

Resor ingår i tjänsten, företrädesvis inom Europa. Totalt ca 10-30 dagar per år.

Tjänsten är en ersättningsrekrytering för en person som går i pension under 2017. Tillträde innan sommaren.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk utbildning och är Civilingenjör, Jurist, Civilekonom eller liknande. Goda kunskaper i svenska och engelska både skriftligt och muntligt är centralt.

Du har en gedigen erfarenhet (ca 10 år) av försäkringsbranschen och har då skaffat dig en djup kunskap om risk management och företrädesvis egendom/ansvarsförsäkring.

En passande bakgrund kan vara Försäkringsförmedlare, Risk Manager, Insurance Manager, Underwriter eller motsvarande.

I tidigare befattningar bör du ha arbetet i en internationell miljö och samarbetat väl med människor på olika nivåer och med olika bakgrunder.

Det är positivt med erfarenhet av entreprenadförsäkring, men det är inte ett krav.


Personliga egenskaper

I rollen som Senior Insurance Specialist behöver du ha en personlig mognad och är socialt aktiv, och säker. En viktig del av rollen handlar om att bygga nätverk internt och externt. Således är du förtroendeingivande, anpassningsbar och har en god förmåga att förena diplomati med pondus.

God kommunikativ förmåga, både skriftligt och muntligt.

Affärsorienterad förenat med driv och engagemang.

God analytisk förmåga och strategisk höjd. Har ett brett och övergripande synsätt på olika frågor, händelser och skeenden och inser deras långsiktiga betydelse.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.