Tjänsten är tillsatt

Ansvarig för Aktuariefunktionen


Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 750 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.


Arbetsuppgifter

Du är ansvarig för aktuariefunktionen och rapporterar till chef för avdelningen Produkt samt till vd och styrelse.

Aktuariefunktionen ingår i avdelningen Produkt tillsammans med aktuariegruppen som består av fem aktuarier och leds av en gruppchef.

I avdelningen Produkt arbetar även produktspecialister.

Tjänsten som ansvarig för aktuariefunktionen innebär inte personalansvar men ett nära samarbete med aktuarier, medarbetare i riskfunktionen och med många andra delar av verksamheten.

Exempel på arbetsuppgifter är:

- Löpande kontroll av Alectas försäkringstekniska avsättningar
- Utvärdering och bedömning av de metoder och antaganden som tillämpas vid beräkning av försäkringstekniska avsättningar
- Löpande jämföra förväntat utfall med faktiskt utfall samt göra känslighetsanalyser per produkt och beräkningsantagande
- Årligen rapportera det arbete som utförts i Aktuariefunktionen och dess resultat till Alectas vd och styrelse
- Föreslå ändringar i FTR till styrelsen
- Ansvar för kontakt med myndigheter och för att representera Alecta i aktuariella frågeställningar i externa forum
- Medverka i att ta fram Alectas ORSA och andra långtidsanalyser av bestånd


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig med relevant akademisk examen och minst 5 års erfarenhet av att arbeta som aktuarie inom livförsäkringsverksamhet.

Tidigare ansvar för aktuariefunktion eller delar av det aktuariella arbetet är meriterande.

Du har en gedigen erfarenhet av och kunskap om reservsättning inom livförsäkringsverksamhet.

För att lyckas i tjänsten är det viktigt att du är van vid att utvärdera, analysera och bedöma finansiella risker och försäkringsrisker.

Du har också en god förståelse för försäkringsredovisning och har i tidigare tjänster haft nära samarbete med riskfunktion inom livförsäkringsverksamhet.

Du är väl insatt i Solvens 2 och övriga gällande regler för försäkringsföretag och uppfyller Finansinspektionens krav som ställs på den som ska utföra arbetsuppgifter enligt Solvens 2-regelverket, samt allmänna krav på lämplighet för ansvarig för en central funktion.

Du kan göra självständiga regeltolkningar och kan bedöma datakvalitet och IT-system avseende aktuariellt arbete.


Personliga egenskaper

Som person är du beslutsför, initiativrik och bra på att få saker gjorda.

Utöver det har du en mycket god känsla för struktur och prioritering.

Du är analytisk lagd och har ett brett och övergripande synsätt på olika frågor, händelser och skeenden och inser deras långsiktiga betydelse.

I rollen som ansvarig för aktuariefunktionen gör du systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du är en skicklig kommunikatör och kan förklara komplexa frågeställningar på ett begripligt sätt både muntligt och skriftligt.

Ditt arbetssätt är självständigt, men samarbete med andra är något du både tycker är utvecklande och har lätt för.

Du är lyhörd och kommer bra överens med kollegor från olika avdelningar.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel: 070-593 86 66.