Tjänsten är tillsatt

Rådgivande Säljare


Advinans är ett nystartat rådgivnings- och kapitalförvaltningsbolag. Affärsidén är enkel – genom modern teknik ge gratis råd till alla, erbjuda billiga och bra pensions- och försäkringslösningar utan kick backs till mindre och medelstora företag. Advinans kommer även erbjuda rådgivning och förvaltning av privatsparande. Advinans rådgivning bygger på transparens och fakta. Advinans har anslutna experter från Handelshögskolan i Stockholm och Harvard Business School för att säkerställa kvalitet i alla råd. Advinans företagskultur kännetecknas av professionalism, driv och tydligt personligt ansvar. Advinans har mycket god finansiering från långsiktiga och väletablerade investerare. Advinans erbjuder en långsiktig tillväxtplattform med betydande möjligheter att utnyttja trend mot digitalisering inom bank och finans – i Sverige och eventuellt även internationellt på sikt.


Arbetsuppgifter

Din huvudsakliga uppgift är att vara ute och träffa kunder, mestadels på plats hos kunden men också via telefon när det är motiverat. Du besöker företrädesvis HR- eller finansansvariga hos kundföretagen. Advinans kommer även att bygga upp ett pre-sale team som ansvarar för att boka dina möten. Bolaget har i dagsläget identifierat över 10 000 potentiella kunder. Då Advinans kommer att växa snabbt, finns det stora möjligheter för dig att växa och utvecklas inom bolaget.

Vi ser gärna att du är genuint intresserad inom området och väl förtrogen med de detaljer som krävs. Det är viktigt att agera specialist för att göra skillnad. Du kommer att ansvara för din egen administration, men det finns även samarbetspartners för delar av denna.

För att lyckas i rollen är viktigt att du har en hög motivation, ambition och driv. Rollen som Rådgivande Säljare kräver en förmåga att uthålligt upprätthålla en hög aktivitetsnivå. Målsättningen är att genomföra 15 säljbesök per vecka.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt om du har en akademisk examen.

Du har arbetat som säljare/rådgivare inom sparande och pensionsområdet under något eller några år. Du kan ha din bakgrund från ett livförsäkringsbolag, försäkringsförmedlarföretag eller motsvarande.

Från tidigare befattningar kan du påvisa mycket goda resultat. Detta inbegriper förmågan att hålla en hög aktivitetsnivå över tid, affärsmässighet och förmågan att stänga affärer.


Personliga egenskaper

Du är en duktig kommunikatör. Talar självsäkert och obehindrat. Har förmågan att fånga andras uppmärksamhet när du talar.

Hög grad av affärsmässighet. Är medveten om konkurrenters aktiviteter och marknadstrender. Är vinstfokuserad och uppskattar den kommersiella inverkan som det egna arbetet har på vinsten.

Planerar den egna tiden effektivt och lägger upp ditt eget arbetsschema. Prioriterar och förbereder i förväg. Sätter realistiska tidsramar.

Uppnår resultat och antar gärna utmanande uppgifter. Ställer och överträffar utmanande personliga mål.


Ytterligare upplysningar erhålles av Lisa Robberts på Qsearch, tel 076-777 03 65.