Tjänsten är tillsatt

Ledare för Inboundverksamheten på Gjensidige Försäkringar


Gjensidige Försäkring är ett av Nordens största försäkringsbolag med verksamhet i Norge, Danmark, Sverige och Baltikum. Skadeförsäkring har varit vår kärnverksamhet i Norge i nästan 200 år. I Sverige etablerades Gjensidige Försäkring år 2006 och erbjuder försäkringsprodukter till privatpersoner och näringsliv med utgångspunkt i visionen ”Vi ska känna kunden bäst och bry oss mest”.


Vad blir din roll?

Som ledare för Inbound skall du driva och utveckla tre team bestående av totalt ca 30 försäkringsrådgivare, varav 3 teamledare. Du ingår i ledningsgruppen för Privatmarknad. Beslutsvägarna är korta och du ges stora möjligheter att påverka Gjensidiges framgångar.

Dina huvudsakliga ansvarsområden är att:

• Coacha teamledarna och skapa laganda
• Säkra en stark säljkultur där humor och kreativitet är viktiga byggstenar
• Stärka kundupplevelsen
• Identifiera utvecklingspotential och driva igenom förändringar
• Delta i ledningsgruppens arbete och driva avdelningens agenda

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Placeringsort är Malmö.


Vem är du?

Vi söker dig som har några års erfarenhet som ledare för ledare inom sakförsäkringsbranschen. Du har goda taktiska färdigheter, en entreprenörsanda och känsla för hantverket i branschen. Du har stor förmåga att se varje medarbetares behov för att ständigt kunna utvecklas. Du agerar förebild och har ett förhållningssätt som inspirerar i syfte att nå högt uppsatta mål.

För att lyckas i rollen bör du motiveras av utbytet med dina medarbetare och ha en hög diplomatisk förmåga. Ditt kundfokus är starkt och du skapar goda relationer och bygger nätverk så väl internt som externt.

Du har relevant akademisk examen.


Vad erbjuder vi?

Om du är rätt person erbjuder vi dig ett spännande och utmanande ledarjobb med stor möjlighet att påverka i ett snabbrörligt bolag. Vi är i mitt i en tydlig tillväxt- och utvecklingsfas. Samtidigt ingår du i en stor, stabil och börsnoterad koncern med goda resurser och stor möjlighet till erfarenhetsutbyten. Vi investerar i våra ledare och erbjuder kontinuerlig utveckling och utbildning. Vår arbetsmiljö är dynamisk och präglas av en tävlingsinriktad säljkultur, stort socialt samspel och engagerade medarbetare.


Sista ansökningsdag är 14 december 2016. Ytterligare upplysningar erhålles av Anna Enggren Johanson på Qsearch, tel 076-119 61 97