Tjänsten är tillsatt

Produktansvarig/Analytiker


Moderna Försäkringar är en dynamisk försäkringskoncern som kombinerar erfarenhet och nytänkande för att erbjuda konkurrenskraftiga sak- och livförsäkringslösningar inom utvalda marknadssegment. I koncernen ingår även Atlantica, Moderna Liv & Pension, Moderna Bil och Bilsport & MC.


Arbetsuppgifter

Rollen kommer till stor del bestå av projekt och analysuppdrag avseende befintlig och ny affär. Vidare kommer du att ta en stor och aktiv del i arbetet med utvecklingen av våra produkter och processer för dessa inklusive ansvar för villkor och systemrelaterade områden. Rollen innebär även support och stöd till medarbetare inom våra försäljningsavdelningar, skadeavdelningar och externa partners.

Som person är du är analytisk och har förmågan att identifiera trender och förstå de bakomliggande orsakerna till dessa. Vidare är du engagerad, motiverad och stimuleras av ett högt tempo. Du är givetvis leveranssäker, noggrann och professionell. Du har förmåga att arbeta självständigt såväl som att delta i eller leda projekt. Du har goda kunskaper i att arbeta med större datamängder och program som excel och access samt god förståelse för datalager.


Utbildning/bakgrund

Vi förutsätter att du har akademisk examen, civilekonom eller annan lämplig inriktning alternativt erfarenhet som ger motsvarande kompetensnivå. Du har erfarenhet från arbete med försäkring och förstår de branschspecifika mekanismerna. Dina personliga egenskaper är dock det mest centrala för dina möjligheter att bli framgångsrik inom rollen som produktansvarig/analytiker.


Personliga egenskaper

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller dig kontinuerligt uppdaterad inom ditt område.

Du analyserar frågor och bryter ner dem i beståndsdelar. Du gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du motiveras att arbeta hårt för att nå målen. Du är entusiastiskt lagd.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 070-772 77 11.