Tjänsten är tillsatt

Skattejurist till Danske Bank


Danske bank är en av Nordens ledande finanskoncerner med över 3 miljoner privatkunder i Danmark, Norge och Sverige samt en väsentlig del av såväl företag som institutioner. Förutom verksamhet i Norden finns Danske Bank i Nordirland, Irland, England, Finland, Tyskland, Polen, Frankrike, Luxemburg, och Spanien.

I Sverige är Danske Bank representrat genom Provinsbanker och Finanscenter och har idag över 60 kontor med sammanlagt cirka 1500 anställda.

För sjunde året i rad visar den oberoende undersökningen Svenskt Kvalitetsindex för år 2007 att Danske Bank har Sveriges mest nöjda företagskunder och en av de högsta nivåerna även för privatkunder.

Till Central Juridik i Stockholm söker nu Danske Bank en skattejurist.


Arbetsuppgifter

-Bevaka ny lagstiftning, rättspraxis, SKV:s uttalande mm
- Informera kundrådgivarna på kontoren och kapitalförvaltningsenheterna om gällande och kommande skatteregler, både genom planlagda utbildningsinsatser och ad hoc
- Bistå kontoren och övriga enheter i banken i ärenden av skatterättslig natur, även ekonomiavdelningen vad avser frågor om banken skatteskyldighet
- Bistå banken huvudkontor i Köpenhamn och även andra utländska enheter inom koncernen i skatterättsliga frågor
- Bedöma nya produkter och tjänster från skatterättsligt perspektiv
- Bistå centrala enheter vid utvecklingen avseende system
- Representera banken i Sv Bankföreningens skattekommitté
- Representera vid skattekonferenser inom koncernen


Utbildning/bakgrund

Jur Kand.
Minst 5 års erfarenhet men gärna mer inom framförallt personbeskattning med tyngdpunkt på kapitalbeskattningen.
Övergripande kunskap inom bolagsbeskattning.
Kännedom inom andra områden är positivt, t ex moms.


Personliga egenskaper

- Affärsinriktad
- Utåtriktad, god social förmåga
- Pedagogisk
- Proaktiv
- Prestigelös
- Kan arbeta enskilt såväl som i team


Ytterligare upplysningar erhålles av Margaretha Backemar på Qsearch, tel 0703-288891.