Tjänsten är tillsatt

Folksam söker Finansiell Riskanalytiker


Kundägda Folksam erbjuder många karriärmöjligheter i ett ansvarstagande företag. Vi är i dag cirka 3 700 medarbetare och är störst på försäkring i Sverige. Nästan varannan svensk är försäkrad hos oss och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare.

Vi söker en finansiell riskanalytiker som vill ha helhetssyn över de finansiella risker som Folksam Sak med dotterbolag är exponerat för. Du tillhör riskfunktionen som är en del av Risk- och Complianceavdelningen. Riskfunktionen består av tre medarbetare och har till uppgift att se till att det inom Folksam Sak finns en effektiv riskhantering och en oberoende riskkontroll. Har du den personlighet och professionella kapacitet vi söker?


Arbetsuppgifter

Risk och riskhantering är centralt för försäkringsbolag. Riskerna och de beslut som tas för att hantera dem påverkar bolagets ekonomiska ställning och förmåga att nå målen. Folksams vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Genom en effektiv riskhantering skapas förutsättningar för att erbjuda kunderna försäkrings- och pensionssparandelösningar som ger dem trygghet.

Det är här du kommer in. Du arbetar med utvecklingen av Folksam Saks riskhanteringssystem, är rådgivande vid riskhantering, utför riskkontroller samt analyserar och rapporterar den finansiella riskexponeringen som respektive bolag står inför. Vi har nu fokus på att utveckla riskorganisationen för att möta de krav som Solvens II ställer, så arbetet innehåller starka inslag av uppbyggnad och utveckling. Riskhantering är inte en isolerad process utan ska vara integrerad i det dagliga arbetet. Att jobba med risker ger dig ett brett nätverk.


Utbildning/bakgrund

Du som söker har en akademisk utbildning inom till exempel nationalekonomi med finansiell inriktning, matematik eller matematisk statistik. Du har mycket god kunskap och lång erfarenhet av försäkringsverksamhet, främst sakförsäkring, och/eller finansiella företag som står under tillsyn. Du har även lång erfarenhet av att arbeta med riskhantering och riskkontroll av främst finansiella risker. Vidare har du god kännedom om Solvens II eller motsvarande regelverk för banker (Basel II och III).


Personliga egenskaper

Rollen innebär att lyfta eller belysa risker i verksamheten och det kräver att du som person har en hög integritet och mycket god analytisk förmåga. Du är effektiv och motiverad att uppnå resultat genom förändring och utveckling. Vidare är du bra på att kommunicera på såväl svenska som engelska och förstår komplicerade språkliga underlag, vilket är av största vikt då du rapporterar till vd och styrelse. Vi lägger stor vikt vid trivsel och samarbete och förutsätter därför att du ser möjligheter och är prestigelös.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766. Folksam erbjuder försäkringar och pensionssparande som skapar trygghet och gillas av många. Vi ägs av våra kunder och vår vision är att de ska känna sig trygga i en hållbar värld. Därför arbetar vi för att kunderna ska vara rätt försäkrade men också förebyggande med trafiksäkerhetsforskning, aktivt miljöarbete och ansvarsfullt ägande. Vi finns över hela landet och tillsammans med våra dotterbolag erbjuder vi en bredd av tjänster som inte många andra har.