Tjänsten är tillsatt

Senior Ansvarsunderwriter till Moderna Försäkringar


Moderna Försäkringar är en del av Tryg, en av Nordens största försäkringskoncerner, som försäkrar över 2,7 miljoner privatpersoner och mer än 140 000 företag. I Moderna Försäkringar ingår även varumärkena Atlantica, Bilsport & MC.Arbetsuppgifter

Som Senior Ansvarsunderwriter kommer du vara en del av affärsområdet Ansvar Industri. Det är en enhet som består av fyra underwriters och en koordinator. Portföljen domineras av stor till medelstor ansvars- och professionsansvarsaffär av komplex och/eller global karaktär.

Som Senior ansvarsunderwriter kommer du vara ansvarig för underwriting av nya och befintliga ansvarsrelaterade risker i industrisegmentet. Det kan exempelvis avse professionsansvar för allt från tekniska konsulter, fastighetsmäklare, revisorer och andra rådgivande konsulter, liksom entreprenadansvar och mellanstor till stor ansvarsaffär av global karaktär, mm. Tillsammans med de andra i enheten Ansvar Industri ansvarar du för att förvalta ansvarsportföljen och att bidra till dess fortsatta växt och lönsamhet.

Du förväntas skapa, bygga upp och upprätthålla varaktiga relationer med förmedlarna.

Då du kommer arbeta både enskilt, och i team med andra underwriters och koordinatorer från den egna och andra enheter är det viktigt att du har god samarbetsförmåga. Det är även viktigt då jobbet även innebär att hjälpa andra underwriters med råd- och remitteringsfrågor. Du kommer vara också delaktig i affärs- och produktutveckling inom ansvarsförsäkringsområdet.

Positionen som Senior Underwriter inom Ansvar Industri på Moderna är en varierad och bred roll som handlar om riskbedömning, prissättning, försäljning, förhandling, och viss administration

Tjänsten är placerad på huvudkontoret i centrala Stockholm. Koncernspråk är svenska, danska och norska.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt om du har en relevant akademisk examen, exempelvis jur. kand.

Du har gärna arbetat i fem år eller mer som Underwriter inom ansvar, som förmedlare inom ansvarsförsäkring eller som skadejurist.

Du har lätt för att utrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift och du tycker om att arbeta med Microsoft Excel.

Det är viktigt att du har förmågan att hitta rätt nivå i alla delar av leveransen. Du har förmågan att fatta snabba beslut när det krävs liksom att göra djupare analyser när det behövs. Du förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer.

Du har i tidigare befattningar uppvisat förmåga att förena kvalitet, service, affärsmässighet och effektivitet i dina leveranser. Du tar dig an dina arbetsuppgifter på ett proaktivt sätt.

I interna och externa relationer kännetecknas du av sunt förnuft, prestigelöshet, ödmjukhet och affärsmannaskap.


Personliga egenskaper

Du motiverar dig att arbeta hårt och är observant på mål och fastställd kvalitet. Du ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls. Du tycker om att få mycket frihet och ansvar i ditt arbete och du är beredd att fatta beslut. Du tar initiativ och sätter igång rätt aktiviteter för att nå dina mål.

Då vi är en mindre enhet som jobbar mycket nära varandra och fäster stor vikt vid hög trivsel, tycker vi att det är viktigt att du är en social person som är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.
Ytterligare upplysningar erhålles av Rekryteringskonsult, Karin Van Egeraat på Qsearch, tel 0704-928998.