Tjänsten är tillsatt

Risk Manager


AFA Försäkring är en organisation som ägs av arbetsmarknadens parter. AFA försäkrar anställda inom den privata sektorn och kommuner och landsting. Idag omfattas mer än tre miljoner människor av minst en av AFAs försäkring. AFA har idag ca 550 medabetare. Premieintäkterna var år 2007 drygt 10 miljarder kronor och förvaltat kapital 215 miljarder kronor. AFAs kontor finns i centrala Stockholm.


Arbetsuppgifter

- Du ska arbeta som Risk Manager för hela verksamheten och ha kunskap om de risker som finns i verksamheten
- Du rapporterar till verkställande direktören, företagsledningen och styrelsen
- Du skall ge en helhetsbild av alla risker i AFA Försäkring och samordna verksamhetens riskhantering
- Du arbetar mot hela organisatioenen med insamlande av uppgifter, analys, åtgärder och uppföljning
- Arbetet består huvudsakligen i att arbeta med de operativa riskerna men även med finansiella risker och försäkringsrisker
- Du ska vara bollplank till den s.k. ALM-gruppen och coach mot verksamheten i övrigt i riskfrågor
- Du skall ha en långsiktig syn på arbetet med risker


Utbildning/bakgrund

- Jur. Kand. som arbetar med riskfrågor. Ekonom, revisor eller konsult inom risk management
- Erfarenhet av arbete med riskhantering i ett finansiellt företag
- Senior, minst 5 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
- Chefserfarenhet


Personliga egenskaper

- Saklig
- Pragmatisk och lyssnande
- Diplomatisk och ha fingertoppskänsla
- Nyfiken
- Mogen och ödmjuk
- Prestigelös
- Tycker om att arbea i team men även självständigt


Ytterligare upplysningar erhålles av Margaretha Backemar på Qsearch, tel 0703-288891.