Tjänsten är tillsatt

Bankjurist till Danske Bank


Danske Bank är en av Nordens ledande finanskoncerner med över 3 miljoner privatkunder i Danmark, Norge och Sverige samt en väsentlig del av såväl företag som institutioner. Förutom verksamhet i Norden finns Danske Bank i Nordirland, Irland, England, Finland, Tyskland, Polen, Frankrike, Luxemburg och Spanien.

I Sverige är Danske Bank representerat genom Provinsbanker och Finanscenter och har idag över 60 kontor med sammanlagt cirka 1500 anställda.

För sjunde året i rad visar den oberoende undersökningen Svensk Kvalitetsindex för år 2007 att Danske Bank har Sveriges mest nöjda företagskunder och en av de högsta nivåerna även för privatkunder.

Till Central Juridik i Stockholm söker nu Danske Bank en bankjurist.


Arbetsuppgifter

- Bistå bankens kontor med stöd inom samtliga förekommande rättsområden, både vad avser privat- och företagsmarknad, dock med tyngdpunkt mot företagsmarknaden.
- Delta i projket vid utveckling av nya produkter/tjänster inom Danske Bank gruppen och implementering av ny lagstiftning
- Kontakter med koncernens jurister i andra länder, framför allt Danmark
- Hantering av summariska processer och domstolsprocesser
- Bistå bankens centrala enheter med stöd inom olika rättsområden


Utbildning/bakgrund

- Jur Kand
- Minst fem års erfarenhet av arbete på juristavdelning i bank och/eller advokatbyrå
- Gärna processerfarenhet


Personliga egenskaper

- Utåtriktad och affärsinriktad
- Proaktiv och pragmatisk
- Prestigelös
- Goda kunskaper i engelska


Ytterligare upplysningar erhålles av Margaretha Backemar på Qsearch, tel 0703-288891.