Tjänsten är tillsatt

Kommunikationschef till HSB Riksförbund


HSB är ett av Sveriges största bostadsföretag, som ägs och drivs av sina medlemmar enligt principen en medlem – en röst. HSB är uppbyggd som en federation med självständiga organisationer i tre led, bostadsrättsföreningarna, HSB-föreningarna och riksförbundet. För oss är det goda boendet viktigare än högsta möjliga avkastning och överskottet går alltid tillbaka till verksamheten. Riksförbundet är den nationella gemensamma resursen inom HSB-rörelsen med det huvudsakliga uppdraget att utifrån en helhetssyn på HSB och boendet, inspirera till samverkan och utveckling av HSBs verksamhet. HSB Riksförbund ska verka för gemensamt varumärkesstärkande aktiviteter och det gör vi genom tidningarna Hemma i HSB och Uppdraget, vår webbplats och vårt gemensamma intranät, marknadsföring mot potentiella medlemmar samt lobbying/opinionsbildning mot beslutsfattare och politiker."


Arbetsuppgifter

HSB Riksförbunds Kommunikationschef leder och utvecklar kommunikationsenhetens arbete samt har ett strategiskt ansvar för PR och lobbyfrågor samt för HSBs gemensamma kommunikationsverksamhet och varumärkesarbete. I detta ligger att utveckla HSBs kommunikationsstrategi och kommunikationsplan i det gemenamma forumet som utgörs av kommunikationsrådet. Kommunikationschefen har det yttersta ansvaret för planering och uppföljning av HSBs kommunikationsarbetet, konkret innebär detta att utveckla, förankra och samordna HSBs gemensamma kommunikation och marknadsföring med HSBs 33 föreningar och bolag.

Du har ett eget budget- och personalansvar samt ingår i företagets ledningsgrupp.


Utbildning/bakgrund

Du har relevant akademisk utbildning, troligtvis med inriktning mot kommunikations- och informationsvetenskap samt minst 5 års yrkeserfarenhet, gärna med erfarenhet från pressarbete samt lobbyverksamhet.

Flerårig erfarenhet i ledande befattning är en förutsättning för att lyckas i rollen.


Personliga egenskaper

Vi tror att du är en prestigelös, ödmjuk person som är van att bygga affärsrelationer och att du kan konsten att bemöta människor. Du har känsla för design, form och språk.

I denna roll är det viktigt att besitta en strategisk/analytisk förmåga för att kunna hitta möjliga lösningar för att utveckla kommunikationen i rätt riktning med utgångspunkt i olika målgruppers behov, förväntningar och krav.

Du är en uppskattad ledare med ett helhetsperspektiv och långsiktighet i ditt beslutsfattande.


Ytterligare upplysningar erhålles av Eva Karlsson på Qsearch, tel 0739-696 555.