Tjänsten är tillsatt

Utvecklingschef till HSB Riksförbund


HSB Riksförbund
HSB är ett av Sveriges största bostadsföretag, som ägs och drivs av sina medlemmar enligt principen ”en medlem – en röst”.
HSB är uppbyggd som en federation med självständiga organisationer i tre led, bostadsrättsföreningarna, HSB-föreningarna och riksförbundet. För oss är det goda boendet viktigare än högsta möjliga avkastning och överskottet går alltid tillbaka till verksamheten. Riksförbundet är den nationella gemensamma resursen inom HSB-rörelsen med det huvudsakliga uppdraget att utifrån en helhetssyn på HSB och boendet, inspirera till samverkan och utveckling av HSBs verksamhet. HSB Riksförbund ska verka för
gemensamt varumärkesstärkande aktiviteter och det gör vi genom tidningarna Hemma i HSB och Uppdraget, vår webbplats och vårt
gemensamma intranät, marknadsföring mot potentiella medlemmar samt lobbying/opinionsbildning mot beslutsfattare och politiker."

Utvecklingsenheten verkar inom följande områden; omvärld/analys, klimat, förvaltning (administrativt och
teknisk), medlemsutveckling, IT och utbildning. Arbetet är långsiktigt och inriktas på HSBs kärnverksamheter;
medlemsverksamhet, förvaltning och nyproduktion.

Då vår nuvarande kollega gått vidare till nya arbetsuppgifter söker vi nu hennes efterträdare.


Ansvarsområden / Arbetsuppgifter

Utvecklingschefens strategiska huvuduppgift är att samordna utvecklingen på HSB Riksförbund och i HSB. Du initierar, planerar och driver utvecklingsarbetet samt ansvarar för olika utvecklingsprojekt. Konkret handlar detta om ansvaret att skapa produkter, tjänster och processer som driver på utvecklingen i organisationen.

Du kommer i rollen som Utvecklingschef att leda och koordinera arbetet för dina 5 medarbetare inom enheten. Tjänsten innefattar många interna och externa kontakter.

Du har eget resultat- och budgetansvar, rapporterar till Förbundssekreteraren samt ingår i Riksförbundets ledningsgrupp.


Utbildning/bakgrund

Du har minst 5 års erfarenhet av utvecklingsarbete, flera års erfarenhet av projektledning samt flerårig erfarenhet i ledande befattning.

Du har relevant akademisk bakgrund samt erfarenhet från fastighets-, bostadsbranschen eller kooperativ verksamhet. Meriterande är kunskap inom förvaltning, energi och IT.

Du är en drivande och målinriktad person som brinner för utvecklingsarbete och är van att jobba med affärsmässig fokus och under förändring.

Du har ett analytiskt förhållningssätt och gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information samtidigt som du är en uppskattad ledare med ett helhetsperspektiv och långsiktighet i ditt beslutsfattande och kan konsten att bemöta människor.


Personliga egenskaper

Du bör vara en driven projektledare som är van att jobba under förändring och att hålla fokus på ett affärsmässigt plan.

Du har ett analytiskt förhållningssätt och gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information. Du är en uppskattad ledare med helhetsperspektiv och en långsiktighet i ditt beslutsfattande och kan konsten att bemöta människor.


Ytterligare upplysningar erhålles av Eva Karlsson på Qsearch, tel 0739-696 555.