Tjänsten är tillsatt

Inter Hannovers Marinavdelning söker en Cargo Underwriter


Försäkringsbolaget Inter Hannover är ett helägt dotterbolag till världens tredje största återförsäkringsbolag, Hannover Re. Hannover Re gruppen har en premievolym 2015 på ca 17 miljarder euro och ca 2 500 anställda världen över.
På kontoret i Stockholm är vi 95 anställda, varav 17 på Marinavdelningen.
Vi är verksamma inom såväl direktförsäkring såsom återförsäkring och bedriver försäkringsverksamhet inom Marin (inkl. Politiska Risker och Specie), Flyg, Egendom, Ansvar och Liv.


Arbetsuppgifter

Befattningen som Cargo Underwriter på marinavdelningen är en nyckelposition då Inter Hannover har en hög ambition inom området och vill växa.

Bolaget har alla förutsättningar med bl.a. vår organisation som ger stort underwriting mandat, vårt exemplariska nätverk inom Talanxgruppen (HDI Global), korta beslutsvägar och den långsiktighet som kännetecknar Hannover Re gruppen.

Med den målsättningen som grund är det viktigt att du i alla lägen utgår ifrån våra ledord i underwritingprocessen, där lönsamhet alltid är prioriterat. Som Underwriter inom vårt Cargo/Specie team kommer du ansvara för befintlig varuförsäkring och charterer liabilityportfölj men även driva vidareutveckling av affären.

Du har löpande kontakter med våra affärspartners/mäklare framför allt på den Nordiska försäkringsmarknaden men även i viss mån internationellt.

Du arbetar självständigt med stort eget ansvar och ingår i ett team med fyra medarbetare.

Inom gruppen har vi möjligheten genom vårt eget nätverk att utfärda lokala försäkringar i över 100 länder. Rollen innebär fantastiska möjligheter inom ett spännande område!

Tjänsten som Cargo Underwriter innebär att bl.a. ansvara för riskbedömningsarbete, premieberäkning, affärsavslut, förnyelser, marknadsanalyser, försäkringsavtalsfrågor etc.

I tjänsten ingår även resande, främst inom Norden.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt med en akademisk examen.

Vi utgår ifrån att du har en gedigen erfarenhet inom området och goda kunskaper i varuförsäkring.

En passande bakgrund är några års erfarenhet av arbete som Cargo underwriter.

Du kan också ha din bakgrund som skadereglerare inom transport och där skaffat dig en bred kunskap om varuförsäkring.

Kompetens inom Charterers Liability och hantering av globala nätverk är meriterande.

I tidigare befattningar har du uppvisat stort driv, affärsmannaskap, ett gott omdöme och en förmåga att göra affärsavslut


Personliga egenskaper

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Anpassar sig framgångsrikt till nya eller förändrade krav och förutsättningar.

Motiverar sig att arbeta hårt för att nå målen. Visar entusiasm och är inriktad på fortsatt karriär.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.