Tjänsten är tillsatt

Senior IT internrevisor


Sirius International Försäkrings AB är verksamt inom internationell återförsäkring. Sirius är det största återförsäkringsbolaget i Skandinavien och en ledande aktör i Europa. Vi är cirka 450 anställda i gruppen som inkluderar kontor i bland annat New York, Bermuda,
London och Singapore. Sedan april 2016 ägs Sirius av CMIG International, ett Singapore-baserat investmentbolag.


Internrevision är en oberoende granskningsfunktion i Sirius. Den adderar värde till verksamheten genom att utvärdera och föreslå förbättringar gällande riskhantering, styrning och kontroll. Arbetet bedrivs enligt revisionsplanen som årligen beslutas av styrelsen. Som oberoende granskningsorganisation ger internrevision stöd i det ständigt pågående förändringsarbetet. Bolaget befinner sig i en förändringsprocess och verksamheten ska växa. Det är därför centralt att du trivs med att arbeta i en föränderlig miljö.

Vi söker en senior IT-internrevisor till vår globala internrevision. Vi erbjuder dig en internationell arbetsmiljö och möjligheten att få insikt i alla funktioner och processer inom Sirius.

Du kommer att få förståelse för hur organisationen leds och förvaltas från ledningsnivå till funktioner och avdelningar inom hela organisationen. Rollen ger dig även goda möjligheter att skapa ett brett kontaktnät inom hela företagsgruppen.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ansvara för att utveckla och genomföra våra IT-revisioner. Du kommer också att genomföra regelverksmässiga, operationella och finansiella granskningar för att utvärdera att kontroller och processer följer gällande riktlinjer, rutiner och lagstiftningar. Vidare ger du rekommendationer till hur kontroller och processer kan förbättras.

Då rollen är global ingår resor. Dessa planeras i början av året då revisionsplanen läggs fast.

Du kommer att vara baserad i Stockholm.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen

Du har erfarenhet från revisionsbyrå eller från arbete med internrevision och du bör ha erfarenhet av IT revision.

Du ska ha förståelse för IT-styrning, infrastruktur, säkerhet, utveckling.

Det är meriterande om du är certifierad Internrevisor, IT-revisor eller annan relevant certifiering.


Personliga egenskaper

Du har goda kunskaper i både engelska och svenska, såväl i skrift som i tal.

Du har gedigna färdigheter i revisionsmetodik och ett grundmurat risk- och processtänkande.

Du är kommunikativ med goda kunskaper i engelska och svenska,
såväl tal som skrift.

Du har ett strukturerat arbetssätt och levererar med god kvalitet inom givna tidsramar.

I rollen som Internrevisor är det viktigt att du kan arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare. Du har en hög integritet.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.