Tjänsten är tillsatt

Sirius söker Compliance Officer


Sirius International Försäkrings AB är verksamt inom internationell återförsäkring. Sirius är det största återförsäkringsbolaget i
Skandinavien och en ledande aktör i Europa. Vi är cirka 450 anställda i gruppen som inkluderar kontor i bland annat New York, Bermuda,
London och Singapore. Sedan april 2016 ägs Sirius av CMIG International, ett Singapore-baserat investmentbolag.


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i Compliancefunktionen som leds av Chief Compliance Officer. Funktionen utgörs av två medarbetare.

Tillsammans utformar ni en plan för verksamheten och fördelar arbetet emellan er. Chief Compliance Officer rapporterar till ledning och styrelse.

I tjänsten har du ett nära samarbete med Juridikfunktionen och Riskfunktionen liksom med många andra delar av organisationen.

Du har ansvar för att förvalta och utveckla ett system där samtliga interna styrdokument och policies finns samlade.

I rollen ligger att både verka vägledande och kontrollerande. Du arbetar med att utbilda medarbetare och att stödja verksamheten inom regelefterlevnad.

Du håller dig uppdaterad på vad som händer inom relevanta regelområden.


Utbildning/bakgrund

Du har en relevant akademisk examen, företrädesvis inom juridik eller ekonomi

Du har arbetat i några år som Compliance i den finansiella sektorn. Vi ser det som en fördel om du har erfarenhet från försäkringsverksamhet. Du kan även ha arbetat med försäkringsjuridik eller med tillsyn på Finansinspektionen.

Det är viktigt att du är en skicklig kommunikatör, både i muntlig och skriftlig form och på svenska och engelska.


Personliga egenskaper

Du har bra eget driv och är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Du har en god analytisk förmåga.

Du är ansvarsfull och observant på mål och fastställd kvalitet liksom ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.

Du har ett stort engagemang och motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.