Tjänsten är tillsatt

AMF söker Gruppchef Förvaltning och Verksamhetsutveckling


AMF är pensionsbolaget med enkla och trygga tjänstepensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad.
AMF är ett livförsäkringsaktiebolag som till lika delar ägs av LO och Svenskt Näringsliv. Bolaget drivs enligt ömsesidiga principer, vilket betyder att AMFs vinster i sin helhet tillfaller spararna. AMF har cirka 350 medarbetare. Som ett av Sveriges ledande pensionsbolag är AMF en av de största ägarna på Stockholmsbörsen. Bolaget förvaltar över 500 miljarder kronor (2014-12-31) i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare.


Arbetsuppgifter

Som Gruppchef Förvaltning och Verksamhetsutveckling, inom avdelningen Försäkringsadministration, leder du och organiserar arbetet i gruppen bestående av tio medarbetare. I gruppen ingår verksamhetsutvecklare, verksamhetsarkitekter och förvaltare av verksamhetens systemstöd.

Medarbetarna i gruppen har leveranser i projekt och i linjeverksamheten till primärt AMF:s försäkringsadministrations processer, men även behovsbaserat till andra intressenter i organisationen.

Arbetet i gruppen drivs i stor utsträckning självständig. En viktig uppgift som Gruppchef är därför att kommunicera med olika beställare i organisationen och att prioritera vad gruppen ska fokusera på.

Du rapporterar till chefen för Försäkringsadministration och ingår i ledningsgruppen inom Försäkringsadministration.

Du har budget- och resultatansvar för området Förvaltning och Verksamhetsutveckling.


Utbildning/bakgrund

Du har relevant akademisk examen.

Du har arbetat med verksamhetsutveckling i minst några år.

För att lyckas i rollen, är det en förutsättning är att du har ledarerfarenhet och har haft personalansvar.

Det är en fördel om du har erfarenhet av att leda specialister samt ledningsgruppsarbete.

Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom pensionsförsäkringsverksamhet.


Personliga egenskaper

Du motiverar dina medarbetare och ger dem de befogenheter som krävs för att de ska kunna lyckas med uppgiften.

Du har en god analytisk förmåga och gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer. Du fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Du är strategisk och har ett brett och övergripande synsätt på olika frågor, händelser och skeenden och inser deras långsiktiga betydelse.

Vidare är du lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta.


Ytterligare upplysningar erhålles av Lisa Robberts på Qsearch, tel 076-777 03 65.