Tjänsten är tillsatt

Ansvarig Compliance till Falck Försäkring


Arbetsuppgifter

Du har i uppgift att skapa en struktur för Compliancefunktionen samt för att organisera arbetet.

Tjänsten innebär ett ansvar för att utforma instruktioner och policys som är relevanta för verksamheten samt för att hålla dessa uppdaterade.

En viktig uppgift att är att ta fram en verksamhetsplan för Compliancearbetet och att genomföra både utbildningar och kontrollarbete.

Du arbetar vägledande och kontrollerande och rapporterar till ledning och styrelse.

Bland uppgifterna i tjänsten ingår att hålla sig uppdaterad på vad som händer inom relevanta regelområden och följa utvecklingen inom dessa.

Du har ett nära samarbete med legafunktionen.


Utbildning/bakgrund

Du har arbetat som försäkringsjurist eller Compliance i sakförsäkringsverksamhet i minst några år.

Det är en fördel om du har arbetat i en självständig Complianceroll och är van vid att driva Compliancearbete.

Vi ser gärna att du tidigare har haft kommunikation direkt med ledning och styrelse.


Personliga egenskaper

Du är strukturerad och organiserar resurser och planerar aktiviteter. Sätter upp tidsramar och följer upp planer

Du förstår de tekniska och yrkesmässiga aspekterna av arbetet och håller sig kontinuerligt uppdaterad inom ditt fackområde.

Du har en god analytisk förmåga.

Du är intresserad av och har stor förståelse för affärsmässiga och företagsekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Du motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen. Visar entusiasm och är inriktad på fortsatt karriär

Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.