Tjänsten är tillsatt

Försäljningschef Öst


Hos oss på Movestic är de anställda den enskilt största tillgången. Vi vill ha drivande och kunniga medarbetare som trivs i vår snabba och förändringsbenägna organisation. Just nu söker vi en Försäljningschef Öst med ansvar för att stärka vår affär i regionen. Vi vill vara experten som inspirerar till smarta val, visst vill du följa med på vår resa?


Arbetsuppgifter

Befattningen Försäljningschef innebär självständigt aktivitets, försäljnings och resultatansvar för försäkringsförmedlare i Östra Sverige.

Du planerar, genomför och följer upp ditt arbete. Det ingår i ansvaret att analysera vilka aktiviteter, tjänster och produkter som passar bäst in hos varje förmedlare utifrån dennes verklighet. Således handlar tjänsten mycket om att lyssna in.

Alla aktiviteter är kopplade till utsatt plan inom Movestic och utifrån den har du fritt handlingsutrymme.

Kulturen i gruppen och inom Movestic är en kombination av energi, entreprenörskap och driv tillsammans med struktur, kontroll och ordning. Vikten av att ta ansvar och att färdigställa och göra klart präglar organisationen.

Lämplig placeringsort är Norrköping, Linköping eller Jönköping.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt om du har akademisk examen och IFU diplom eller motsvarande utbildning men det är inget krav.

Du har några års erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter från liv-och pensionsförsäkringsbolag eller från en försäkringsförmedlare och har där uppvisat mycket goda försäljnings och lönsamhetsresultat.

Du kan också ha arbetat som säljare inom bank, fond eller finans.

Det är viktigt att du har gedigen erfarenhet av att genomföra affärer i Östra Sverige.

Du har i tidigare anställningar uppvisat klassiska försäljningsegenskaper som driv, energi och aktivitet. Det är också viktigt att du kan ta till dig mål och planera ditt arbete tillsammans med din chef.


Personliga egenskaper

Du är övertygande och kan påverka andra människors åsikter på ett sätt som leder till acceptans, samförstånd eller ändrat beteende.

Uttrycker dig klart, tydligt och övertygande såväl i grupp som på tu man hand.

Är observant på mål och fastställd kvalitet. Ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Du arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press liksom förblir lugn och stabil och behärskar situationen.

Du motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen, visar entusiasm och är inriktad på fortsatt karriär.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.