Tjänsten är tillsatt

Chefsaktuarie till Cardif Nordic AB


Cardif utgör försäkringsverksamheten hos den franska bankkoncernen BNP Paribas, en av Europas ledande aktörer inom bank- och finanstjänster samt en av världens starkaste banker enligt Standard & Poor.

Cardif bedriver i dag verksamhet i 41 länder runt om i världen och har fler än 50 miljoner försäkringstagare. Cardif är marknadsledande på låneförsäkringar i Europa och målet är att även bli ledande i Norden.

Under 2007 blev BNP Paribas och Cardif tilldelade en AA+ rating av Standard & Poor, vilket visar på en långsiktig stabilitet, goda resultat och starkt kontrollerad riskhantering. Den höga ratingen är ett resultat av konkurrenskraftighet genom en stor och diversifierad försäkringsportfölj och starka relationer med samarbetspartners.

Cardif Nordic AB har varit verksamt på den nordiska marknaden sedan år 2000. Huvudkontoret ligger i Göteborg och där finns samtliga servicefunktioner. Cardif Nordic AB har också ett försäljningskontor i Stockholm.

Cardif Nordic AB har etablerat två försäkringsbolag; Cardif Försäkring AB och Cardif Livförsäkring AB, som har filialer i Oslo och Köpenhamn. Cardif Nordic AB med dotterbolag har idag ett 70-tal medarbetare i Sverige, Norge och Danmark och växer kontinuerligt för att kunna tillgodose våra samarbetspartners behov.

Cardif Nordic utvecklar och tillhandahåller personförsäkringsprodukter på den nordiska marknaden via banker, finans- och försäkringsbolag. Cardif är specialiserade på låneskyddsprodukter.

Genom förståelse för samarbetspartnernas kärnaffär och behov kan Cardif erbjuda skräddarsydda försäkringslösningar och skapa mervärde. Försäkringskunder erbjuds en ökad trygghet samtidigt som samarbetspartnernas möjligheter till ökad lönsamhet förbättras.


Arbetsuppgifter

I rollen som Chefsaktuarie på Cardif Nordic kommer du att vara med och utveckla och förvalta aktuariella modeller för kapital, reserver och återförsäkring.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Ansvara för solvens rapportering till Finansinspektionen
- Vara med och utföra analyser i samband med företagets skadereservgenomgångar.
- Att tillsammans med företagets nya och befintliga samarbetspartners diskutera externa faktorer med relevans för skadeutvecklingen, data, trender och förklara resultaten av analysen.
- Prissätta produkter
- Ha en rådgivande och stödjande funktion gentemot kollegor


Utbildning/bakgrund

Du har akademisk utbildning i matematik/matematisk statistik. Du är diplomerad alternativt är nära att bli.

Du har ett antal års erfarenhet av att jobba som aktuarie i något Sak eller Livbolag. Du pratar och skriver engelska obehindrat. Franska är meriterande.


Personliga egenskaper

Du är;

- Kreativ
- Duktig projektledare
- Serviceminded
- Stödjande
- Analytisk
- Självständig


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 070-772 77 11.