Tjänsten är tillsatt

Kanslichef/ombudsman


Järnvägs- och transportbranschen är en bransch i förvandling. Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ deltar aktivt i den utvecklingen. TJ organiserar chef och administrativ personal i huvudsak inom spårtrafik, dess infrastuktur och stödfunktioner. Vi finns också inom buss- och åkeribranschen. TJ är ett av 23 förbund som utgär Saco - Sveriges akademikers centralorganisation. Vårt kansli är i Gamla Stan i Stockholm.
TJ är ett litet fackförbund, men det är vår styrka. Inget annat förbund ger samma närhet mellan medlemmar, fackligt förtroendevalda och kansliet. Idag är vi 4400 medlemmar runt om i landet. men, vi är stora i en liten värld, vi är den största tjänstemannaorganisationen i vår bransch och det gör att vi har inflytande.
För mer information se www.tj.nu


Vi söker en kanslichef/ombudsman som skall leda och utveckla arbetet på TJ:s kansli, företräda medlemmarna i förhandlingar samt samordna arbetet med övriga Saco-förbund. Du är ett stöd till föreningar och medlemmar och deltar aktivt i utvecklingsarbete.
Inom kanslichefens ansvarsområde ligger ekonomi och adminstration samt förvaltningen TJ:s kapital. Kanslichefen är föredragande i förbundsstyrelsen.
Du är akademiker med inriktning på ekonomi eller juridik och har kunskaper i arbetsrätt samt erfarenhet av ledande befattningar. Du ser möjligheterna, är en god lyssnare och kommunikatör. Du har ett samhällsintresse och erfarenhet av organisationsarbete.


Ytterligare upplysningar erhålles av Margaretha Backemar på Qsearch, tel 0703-288891.