Tjänsten är tillsatt

Captive Manager


Scania ingår i Volkswagen Truck & Bus GmbH och är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 44 000 anställda.

Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2015 uppgick faktureringen till 95 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6,8 miljarder kronor.

Scania Corporate Insurance består idag av fem personer och är en del av Group Treasury.
Vi är ansvariga för hantering av koncernens portfölj av sakförsäkringar; vi övervakar och hanterar centrala koncern- och helt lokalt placerade försäkringar jorden runt. Som ett verktyg i detta finns Vabis Försäkrings AB, det helägda sakförsäkringsbolaget.

Vabis Försäkrings AB startades 1985 under Saab-Scania eran men sköts sedan 1995 helt av Scania. Bl a Transport, Egendom/Avbrott och Tjänstereseförsäkring är placerade via Vabis.


Arbetsuppgifter

Du är ansvarig för all löpande administration och ekonomisk rapportering för Vabis Försäkrings AB, inklusive den till Finansinspektionen.

Tjänsten innebär att löpande ta fram prognoser, kostnadsbild och utfall. Du är också ansvarig för att fånga upp GAP resultat och rapportering tillbaka till Scanias egna finansbolag.

Som Captive Manager agerar du kravställare mot bl a den samarbetspartner som sköter ovanstående arbete operativt.

Du ansvarar också för samarbetet med och styrning av de funktioner som operativt arbetar med riskkontroll, internrevision, regelefterlevnad, och aktuariefunktion för Vabis räkning. Detta arbete innebär att du håller i affärsdialogen med dem, upprättar avtal, ställer krav och driver arbetet strategiskt.

Det är viktigt att du ständigt verkar för förbättring, förädling och utveckling i Vabis samarbeten. Du skall ta ägarskapet om Vabis affären.

I tidigare befattningar har du hanterat stora mängder information och uppvisat en god förmåga att hålla flera aktiviteter igång samtidigt.


Utbildning/bakgrund

Ekonomi- eller juristutbildning.

Du har arbetat med motsvarande eller liknande arbetsuppgifter under några år, antingen hos försäkringsförmedlare eller på försäkringsbolag. Du kan också arbeta som Captive Manager på ett annat captive bolag, eller så har du din bakgrund som Analytiker eller motsvarande från en RM avdelning. Det är viktigt att du har arbetat med finans, ekonomi och legala frågor.

Du har gedigen erfarenhet av Solvens 2-arbete inom sakförsäkring i några år.

Goda kunskaper gällande: ORSA, SFCR, RSR, QRT samt övriga rapporter till Finansinspektionen.
Försäkringstekniska kunskaper är meriterande.


Personliga egenskaper

Du är prestigelös, är lyhörd och smidig i umgänget med andra, visar respekt och har lätt att samarbeta. Samtidigt agerar du med pondus när situationen kräver det.

Du är engagerad och självgående. Arbetar ihärdigt och effektivt även i motgång eller under press. Du är pålitlig och går i mål med dina arbetsuppgifter.

Förblir lugn och stabil, behärskar situationen. Motiverar dig att arbeta hårt för att nå målen.


Ytterligare upplysningar erhålles av Stefan Otterbeck på Qsearch, tel 0707-72 77 11.