Tjänsten är tillsatt

Gjensidige söker Prissättningsanalytiker


Med våra samlade erfarenheter från den nordiska försäkringsbranschen erbjuder vi traditionella försäkringar till privatpersoner och företagare. Med Gjensidige i Norge har vi en stabil plattform att stå på när vi etablerar varumärket Gjensidige i Sverige. I Norge är vi det största sakförsäkringsbolaget med anor sedan 1816. Gedigen erfarenhet av traditionella försäkringsprodukter kombinerat med ett modernt sätt att driva och utveckla ett försäkringsbolag. För att kunna ge förstklassig service i alla led och utveckla Gjensidige till en mycket konkurrenskraftig och kundfokuserad aktör kommer vi under de närmaste åren att kraftigt expandera och utöka vår verksamhet. Gjensidige Sverige har idag 350 anställda.


Arbetsuppgifter

Som Prissättningsanalytiker arbetar du dels operativt och dels strategiskt. Vardagliga arbetsuppgifter är pris- och lönsamhetsanalys, utveckling, validering och implementering av tariffer, rapportering samt att förädla data från systemen i syfte att skapa underlag för analys.

Det är viktigt att du i rollen kan bryta ner komplexa frågeställningar och kunna förenkla och förmedla budskap på ett tydligt sätt.

I rollen samarbetar du med övriga analytiker i gruppen, underwriting, produkt, business intelligence, aktuarie och skadeavdelning.

Du är placerad i gruppen Analys – Sverige som består av fyra medarbetare och du rapporterar till nordisk chef för Analytics i Norge.


Utbildning/bakgrund

Du har en akademisk examen, gärna med kvantitativ inriktning. Det är positivt om du har studerat matematik och/eller matematisk statistik eller annan teknisk utbildning.

Du har arbetat i motsvarande befattning inom sakförsäkring (Privat och/eller Företag) i några år.

Exempelvis har du arbetat som Prisanalytiker eller Prissättningsaktuarie.

En annan tänkbar bakgrund är om du har arbetat några år med andra aktuariella uppgifter såsom exempelvis modellering, och som under senaste åren har arbetat med prissättning.

Du har goda kunskaper inom SAS, och gärna kännedom om R och/eller Python.


Personliga egenskaper

• Du är en lagspelare som passar in i gruppen och skapar laganda.
• Du är analytisk och bryter ned information till beståndsdelar, mönster och samband.
• Du fokuserar på kundbehov och kundtillfredsställelse.
• Du skapar nya idéer, infallsvinklar och insikter och söker effektiva förändringsinitiativ.
• Du anpassar sig till ändrade förhållanden, accepterar nya idéer och initiativ till
förändringar.
• Du accepterar och tar dig an svåra mål med entusiasm.


Tillträde enligt överenskommelse. Ytterligare upplysningar erhålles av Anna Enggren Johanson på Qsearch, tel 076-119 61 97.