Tjänsten är tillsatt

Chief Underwriter Property


Trygg-Hansa är en del av det danska försäkringsbolaget Codan Forsikring som är ett av nordens största skadeförsäkringsbolag. Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och har idag runt 1700 medarbetare på 30 orter i Sverige. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom att erbjuda våra kunder service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme, men också när inget har hänt. Trygg-Hansa finns där i vått och torrt.


Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär underwriting av stora komplexa property risker inom Trygg-Hansas risk aptit med tillämpning av överenskomna processer för att uppnå affärssmål. Arbetet sker i nära samarbete med kundteam, där Chief Underwriter från motor och ansvar samt KAM, Riskingenjörer, Support och övriga underwriters kan ingå utifrån vilken kund det handlar om.

En viktig del av rollen är att agera bollplank gentemot dina kollegor inom komplex, men också till de kollegor som arbetar inom frekvensunderwriting. Chief Underwriter Property har stort proaktivt ansvar för att säkerställa ständig kompetensutveckling inom alla delar av Trygg-Hansas företagsdivision.

Du jobbar med våra tekniska premieverktyg och våra försäkringssystem och du har förmåga att bidra till ständig utveckling och optimering av dessa system tillsammans med våra aktuarier, kollegor inom IT etc.

Du tillbringar merparten av din tid inom case-underwriting båda för nya och befintliga kunder. Dessutom ansvarar du för tekniska revisioner, och du bidrar till affärsutvecklingsaktiviteter och löpande kund- och mäklarservice.

I rollen som Chief Underwriter arbetar du tillsammans med Portfolio Manager Property och säkerställer att den strategi som är framtagen efterlevs i praktiken. I samarbetet säkerställer du att PM har rätt underlag att utgå ifrån i det strategiska arbetet.

Du kommer att arbeta nära förmedlare från de större förmedlarföretagen och kunderna är företrädesvis tillverkande företag, retail, fastighet etc. på den svenska marknaden. Du jobbar även med globala lösningar för våra största svenska företagskunder.

Du kommer att ingå i avdelningen komplex underwriting inom vår underwriting organisation. Dina närmsta kollegor inom avdelningen är Seniors Underwriters och Chief Underwriters.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt med akademisk examen, gärna inom teknik eller ekonomi.

Du har arbetat i 5-10 år som underwriter inom property. Troligen arbetar du idag som Senior Underwriter eller motsvarande.

Har du kunskaper inom tillverkande industri och av globala risker inom området är det meriterande.

Du har en gedigen erfarenhet av arbete med komplex underwriting utifrån ett tekniskt perspektiv, och har mycket god kunskap inom aktuell metodik och process.

Har du även erfarenhet av arbete som Riskingenjör eller Riskkonsult är det positivt.


Personliga egenskaper

Påverkar andra människors åsikter på ett sätt som leder till acceptans, samförstånd eller ändrat beteende.

Analyserar frågor och bryter ner dem i sina beståndsdelar. Gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Förstår och tillämpar affärsmässiga och företags- ekonomiska principer. Fokuserar på kostnader, vinst, marknader, nya affärsmöjligheter etc.

Är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Anpassar sig framgångsrikt till nya eller förändrade krav och förutsättningar. Du har en god förmåga att skräddarsy lösningar som förmedlare eller kunden efterfrågar. Överlag är du duktig på att hitta vägar framåt i ditt arbete, både externt och internt.


Ytterligare upplysningar erhålles av Lisa Robberts på Qsearch, tel 076-7770365.