Tjänsten är tillsatt

Chefsaktuarie tillika Chef för verksamhetsområde Chefsaktuarie och controlling till KPA


Vi är cirka 3 900 medarbetare inom Folksamgruppen som erbjuder försäkringar och pensionssparande som skapar trygghet i livets alla skeden. Nära varannan svensk är försäkrad hos oss och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vi engagerar oss i det våra kunder bryr sig om och vår vision är att de ska känna sig trygga i en hållbar värld. Därför är vi måna om att våra kunder är rätt försäkrade och arbetar långsiktigt med bland annat trafiksäkerhet, miljöarbete och ansvarsfulla investeringar. KPA Pension är det ledande pensionsförsäkringsbolaget inom kommunsektorn. Våra cirka 115 medarbetare förvaltar tjänstepension åt drygt en miljon anställda och tillhandahåller försäkrings- och pensionsadministrativa tjänster till Sveriges kommuner och landsting.


Arbetsuppgifter

Du leder arbetet i Aktuariefunktionen och inom verksamhetsområde Controlling.

Ditt ansvar omfattar arbete inom risk- och compliance, ekonomi och styrelsearbete. Du har personalansvar för två controllers.

Tjänsten innebär att du leder det försäkringstekniska arbetet och arbetar med aktuariella frågeställningar med fokus på affär. I ansvaret ligger att säkerställa att de försäkringstekniska beräkningarna sker i linje med externa och interna regelverk.

Du har samordningsansvar gentemot gemensamma funktioner inom ekonomi, risk- och compliance.

Exempel på uppgifter är:

- Riskvärdering och prissättning
- Produktutveckling
- Bokslut och rapportering
- Externa kontakter
- Utbildning och information
- Kravställning på produktnivå gentemot IT (försäkringssystem), ekonomi med flera

Genom att utgöra en del av ledningsgruppen förväntar vi oss att du driver för områdena viktiga frågor tillsammans med KPA Pensions ledning.


Utbildning/bakgrund

Du har en grundutbildning som innehåller minst 120 högskolepoäng i matematik och matematisk statistik och därutöver en mastersexamen i försäkringsmatematik.

Då du har ansvar för Aktuariefunktionen är en förutsättning att du motsvarar de krav FI ställer på Chefaktuarie vad det gäller utbildning och erfarenhet.

Du har goda kunskaper i svenska språket, både muntliga och skriftliga.

Vi söker dig med gedigen erfarenhet av aktuarieyrket och minst några års erfarenhet av aktuariellt arbete inom premiebestämd och förmånsbestämd pensionsförsäkring samt TGL-verksamhet. Det är en fördel om du har erfarenhet av att leda en aktuariefunktion.

Det är viktigt att du har bred insikt om affärsfrågor/-relationer i försäkringsbranschen.

Du har arbetat med reservsättning och vi ser gärna att du även har arbetat affärsnära och har erfarenhet av arbete med prissättning. För att lyckas i tjänsten och kunna bidra är det viktigt att du har intresse för affären och förstår komponenter och faktorer kring ekonomistyrning.


Personliga egenskaper

Som person är du trygg, stabil och har självinsikt.
Du har lätt för att samarbeta och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.

Du är en engagerad ledare som motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du skapar engagemang och delaktighet. Du uttrycker dig klart och tydligt.

Du har ett intresse för affären och förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.